Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Iné príhovory

Pápež účastníkom Národného biblického týždňa: „Muža a ženu ich stvoril“


Vatikán 15. septembra – Talianska biblická asociácia už po 44. raz zorganizovala Národný biblický týždeň. Okolo 150 účastníkov dnes prijal na audiencii Svätý Otec František. Téma stretnutia, ktoré od pondelka do piatka hostí Pápežský biblický inštitút v Ríme, sa zameriava na biblické posolstvo o stvorení človeka: „Muža a ženu ich stvoril“ (porov. Gen 1,27).

Pápež František pripomenul, že tejto téme sa obšírne venoval Ján Pavol II. v cykle katechéz a tiež on sám sa k tomu vyjadril v katechéze pri generálnej audiencii. Svätý Otec podčiarkol dôležitosť ústrednej témy 44. národného biblického týždňa a prítomných vyzval, aby „infikovali“ iných dôstojnosťou:

„Uvažovať nad tým, ako sme boli stvorení, formovaní na obraz a podobu Stvoriteľa, nad odlišnosťou od iných stvorení a celého stvorenstva je kľúčové. Pomáha nám to pochopiť dôstojnosť, ktorú máme my všetci, muži i ženy, dôstojnosť, ktorá má svoje korene v samotnom Stvoriteľovi. Vždy ma oslovuje skutočnosť, že našou dôstojnosťou je práve to, že sme Božími deťmi a v Písme sa tento vzťah ukazuje v tom, že on nás vedie tak ako vedie otec svoje dieťa.

V druhom rozprávaní o stvorení vidíme, ako nás Boh stvoril ,remeselníckym‘ spôsobom, sformoval nás z blata zeme, teda Božie ruky sa zašpinili naším životom. Stvoril nás nielen svojím slovom, ale aj svojimi rukami a svojím životodarným dychom, skoro by sme povedali, že celá Božia bytosť sa angažovala v tom, že darovala život ľudskej bytosti.

Existuje však možnosť, že táto dôstojnosť, ktorú nám udelil Boh, sa môže znehodnotiť. Vo futbalovom slovníku by sme povedali, že človek má schopnosť dať si ,vlastný gól‘. To sa deje, keď kšeftujeme so svojou dôstojnosťou, keď sa utiekame k modloslužbe, keď v našom srdci dávame priestor modloslužobnej skúsenosti. Počas odchodu z Egypta keď bol ľud unavený, lebo Mojžiš neschádzal z vrchu, bol ľud pokúšaný démonom a vytvoril si modlu (porov. Ex 32). A modla bola zo zlata. Všetky modly majú na sebe niečo zo zlata! To nás núti zamyslieť sa nad príťažlivou silou bohatstiev, nad skutočnosťou, že človek stráca vlastnú dôstojnosť, keď v jeho srdci bohatstvá zaujmú Božie miesto.

Naopak Boh nám dal dôstojnosť byť jeho synmi. Odtiaľto pramení aj otázka: ako sa môžem podeliť o túto dôstojnosť tak, že sa vytvorí pozitívna vzájomnosť? Ako to spraviť, aby sa iný cítil dôstojne? Ako môžem niekoho ,infikovať‘ dôstojnosťou? Keď niekto znevažuje, segreguje, diskriminuje, vtedy neinfikuje dôstojnosťou, ale robí opak. Prospeje nám, ak sa budeme často pýtať: ako prijímam moju dôstojnosť? Ako jej dávam rásť? A prospeje nám aj zamyslieť sa nad tým, či a kedy infikujeme dôstojnosťou nášho blížneho.“

Pri audiencii v Klementínskej sále účastníkov Národného bibliského týždňa sprevádzali traja talianski kardináli: Gualtiero Bassetti, Giuseppe Betori a Gianfranco Ravasi.  -bp-