Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Ranné homílie

Ranná homília pápeža Františka: Diabol chce rozbiť aj jednotu pri eucharistii


Vatikán 12. septembra – Rozdelenia ničia Cirkev a diabol sa snaží útočiť na základ jednoty, ktorým je slávenie eucharistie. Týmito slovami sa dnes ráno – v deň, keď slávime meno preblahoslavenej Panny Márie – prihovoril v homílii veriacim v Dome sv. Marty pápež František. Inšpiráciu našiel v prvom čítaní, v ktorom sv. Pavol varuje veriacich v Korinte pred roztržkami (1 Kor 11,17-26). 

Svätý Otec opäť upozornil na to, že „diabol používa dve mocné zbrane, aby zničil Cirkev: [sú nimi] rozdelenia a peniaze“. Už od začiatku existovali „ideologické či teologické rozdelenia, ktoré rozdeľovali Cirkev“, vysvetlil pápež a dodal: „diabol zasieva žiarlivosť, ctižiadostivosť, myšlienky, aby rozdeľoval! Prípadne zasieva chamtivosť“. A tak sa deje to, že po vojne „všetko zostáva zničené a diabol odchádza spokojný. A my naivní sme mu skočili na jeho hru“. „Tá hra rozdelení je špinavá hra, je ako terorizmus,“ vysvetlil Svätý Otec a opäť upozornil na nebezpečenstvo klebiet, lebo jazyk má podľa jeho slov moc zabíjať, hádzať bomby a ničiť. 

„Rozdelenia v Cirkvi nedovoľujú Božiemu kráľovstvu rásť; nedovoľujú, aby sa nám Pán dal dobre vidieť, taký aký je. Rozdelenia spôsobujú, že možno vidieť len istú časť, jednu časť stojacu proti inej... vždy proti! Chýba ten olej jednoty, balzam jednoty. Diabol však ide ešte ďalej, nielen v kresťanskej komunite, ide na koreň kresťanskej jednoty. A práve toto sa deje tu, v meste Korint. Pavol Korinťanov napomína, lebo ich rozdelenia sa dotýkajú priamo základu jednoty, teda slávenia Eucharistie“.

V prípade Korinťanov dochádza k rozdeleniam a roztržkám medzi bohatými a chudobnými práve počas eucharistického slávenia. Ako zdôraznil Svätý Otec, Ježiš prosil Otca o jednotu. Avšak diabol sa snaží ničením dosiahnuť až sem.  

„Prosím vás, aby ste urobili všetko preto, aby nedošlo k ničeniu Cirkvi rozdeleniami, či už ideologickými, alebo skrze chamtivosť, ctižiadostivosť alebo závisť. A predovšetkým [vás prosím], aby ste sa modlili a strážili prameň, samotný zdroj jednoty Cirkvi, ktorým je telo Krista; aby sme každý deň slávili jeho obetu v Eucharistii“.     

Svätý Pavol napísal list Korinťanom síce pred dvetisíc rokmi, Svätý Otec František však verí, že je pre nás aktuálny aj dnes:

„Pavol to môže povedať nám všetkým, dnešnej Cirkvi, aj dnes. ‚Bratia, nechválim vás, že sa neschádzate na lepšie, ale na horšie’. Cirkev celá zídená... na horšie, pre rozdelenia: na horšie! Aby zašpinili Telo Kristovo v eucharistickej slávnosti! A ten istý Pavol nám hovorí, na inom mieste: ‚Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne (...), ten si je a pije odsúdenie’. Prosme Pána za jednotu Cirkvi, aby medzi nami neboli rozdelenia. Jednota v základe Cirkvi je tá, ktorá je skutočne Kristovou obetou, ktorú každý deň slávime“.

Na liturgii v Dome sv. Marty sa zúčastnil aj emeritný arcibiskup z mexického San Luis Potosí Mons. Arturo Szymanski Ramírez, ktorý čoskoro oslávi 95 rokov. Svätý Otec na úvod homílie pripomenul, že prelát bol aj na Druhom vatikánskom koncile a dnes stále pomáha vo farnosti. -ej-