Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápežská komisia na ochranu mladistvých odporúča zaviesť Deň modlitby


Vatikán 12. septembra – Členovia Pápežskej komisie na ochranu mladistvých prediskutovali nové návrhy prevencie zneužívania detí, mladistvých a zraniteľných dospelých. Plenárne zasadnutie poradného orgánu Svätého Otca sa uskutočnilo od 5. do 11. septembra v Ríme.

Dôležitým bodom stretnutia boli správy o skvalitňovaní permanentných vzdelávacích programov na úrovni miestnych cirkví i Vatikánu: ,,Naše posudky sa týkajú jednotlivých spoločenstiev a cirkevných lídrov. Týmto spôsobom sa snažíme byť službou Svätému Otcovi“, uvádza tlačová správa z plenárneho zasadnutia. Svoje návrhy bude komisia prezentovať pápežovi Františkovi.

Na tému ochrany pred zneužívaním zo strany kléru sa počas roka konali viaceré konferencie a workshopy na všetkých piatich kontinentoch. Výnimkou nebolo ani Slovensko. V Modre sa v apríli konala konferencia o pastorácii povolaní, ktorú viedol profesor Hans Zollner, člen Pápežskej komisie na ochranu mladistvých. V auguste zas na Spišskej Kapitule v rámci sympózia kánonického práva vystúpil Mons. Robert Oliver, sekretár Pápežskej komisie na ochranu mladistvých.

Účastníci sa na plenárnom zasadnutí zaoberali návrhom vyhlásiť deň modlitby za obete zneužívania. Verejnosť by cestou spoločnej prosby k Pánovi mohla prejaviť spolupatričnosť obetiam v rámci cirkevného spoločenstva. V niektorých krajinách sa už takýto deň slávi, pričom dátumy sa líšia podľa miestnych podmienok.

Témou diskusie bol tiež pápežský dokument motu proprio „Ako milujúca matka“. Pápežská komisia na ochranu mladistvých sa totiž od začiatku zaoberá predkladaním návrhov Svätému Otcovi v súvislosti s vyvodzovaním zodpovednosti biskupov vo veci zneužívania. Nové motu proprio rozširuje túto zodpovednosť aj na ďalších predstaviteľov Cirkvi.

Komisia oznámila prípravu webovej stránky, ktorá má prispieť k šíreniu povedomia ochrany mladistvých. Prítomnosť v digitálnom svete považuje za kľúčovú pre spoluprácu s miestnymi cirkevnými spoločenstvami.

Viac pre Vatikánsky rozhlas povedal otec Hans Zollner, člen Pápežskej komisie na ochranu neplnoletých:

„Myslím si, že sme sa podelili o mnohé aktivity, ktoré sme zrealizovali vo vnútri pracovných skupín. Dalo by sa povedať, že tieto posledné mesiace, aspoň 70-80 stretnutí prebehlo v tých najrozličnejších častiach sveta: od Európy po Ameriku, až po Oceániu. Videli sme, ako dnes v mnohých častiach sveta, kde  sa doposiaľ nehovorilo o téme zneužívania a prevencie, mnohí ľudia vo vnútri Cirkvi, ale tiež mimo, začali byť aktívni; a že Cirkev v týchto oblastiach je skutočne niekedy tou najaktívnejšou a najdôležitejšou práve vďaka systému katolíckych škôl, vďaka celému výchovnému systému a práce s mladými a rodinami“.

Otec Zollner tiež prezradil, že Svätý Otec František sa nedávno stretol s dvoma obeťami sexuálneho zneužitia v Taliansku:

„Komisia sa nestretla s pápežom, dozvedela sa však, že dve obete zneužívania v Taliansku [resp. dve zástupkyne obetí zneužívania v rámci Talianska, ako neskôr upresnil P. Zollner, pozn. red.] mali stretnutie so Svätým Otcom počas Jubilejnej audiencie minulú sobotu, počas ktorej mu darovali dve knihy, ktoré boli v tomto roku publikované v taliančine: „Júlia a vlk“ a druhá „Chcel by som povstať zo svojich rán“. Prvá je o skúsenosti dievčiny zneužitej kňazom v Taliansku. Ide o prvú knihu v Taliansku, v talianskom jazyku a o skúsenosti v Taliansku. Druhá kniha je o zasvätených ženách, ktoré boli zneužité kňazmi. Pápež – podľa toho, čo mi povedali tieto dve panie – bol hlboko dotknutý a prejavil záujem sledovať tento prípad. Takže si myslím, že z toho, čo sme sa dozvedeli a videli počas týchto rokov – odkedy je pápež František, ako aj pápež Benedikt – sa pápeži zaujímajú osobne, sú empatickí a prejavujú svoju blízkosť ľuďom vo veľkých ťažkostiach a tiež voči tým, ktorí boli sexuálne zneužití členom kléru“. -mp, ej-