Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

V Rimini začína míting venovaný ľudskej vzájomnosti: „Si pre mňa dobrom“


Taliansko 19. augusta - Hnutie Comunione e liberazione (Spoločenstvo a oslobodenie) začína dnes v talianskom Rimini svoj každoročný míting so širokou účasťou hostí. Zameraný je tradične na analýzu situácie súčasného sveta a ponuku adekvátnych odpovedí vyplývajúcich z Evanjelia. Tohtoročná téma „Si pre mňa dobrom“ zastrešuje množstvo intelektuálnych, duchovných, kultúrnych a športových podujatí so svedectvami a diskusiami o hodnote ľudskej osoby a vzťahu vzájomnosti, o postoji prijatia aj toho, kto je niečím odlišný.

Voľba témy je ozvenou výzvy pápeža Františka kladúcej do centra milosrdenstvo, vysvetlila pre Vatikánsky rozhlas organizačná vedúca mítingu Emilia Guarnieri. Za kľúčové označila prenesenie odpovede do praxe na úrovni celej spoločenosti:

„Bezpochyby, téma prijatia, otvorenosti voči inému – imigrantovi, ale nielen – je otázka, ktorá vyviera zo srdca človeka, no ak ju neprenášame do budovania na úrovni sociálnej, občianskej a politickej, ba aj ekonomickej, nazdávam sa, že smerujeme k smrti, Európa smeruje k smrti, naša krajina smeruje k smrti, pretože sme zrodení doslova z prijatia. Ak toto stratíme, stratíme našu ľudskú identitu.“ 

Okrem svedectiev osobností so skúsenosťami zo Stredoafrickej republiky, Tuniska, Sýrie, oblasti Arábie či talianskeho ostrova Lampedúza, dá Míting v Rimini podľa slov organizátorky veľký priestor aj odkazu osobnosti bl. Matky Terezy z Kalkaty, ktorej svätorečenie je už predo dvermi.

Pozdravné posolstvo k otvoreniu 37. ročníka mítingu zaslal v mene Svätého Otca kardinál Pietro Parolin. V liste adresovanom biskupovi Rimini Mons. Francescovi Lambiasimu píše:

„Názov stretnutia - «Si pre mňa dobrom» - je odvážny. Vskutku, chce to odvahu vysloviť to, keď nás mnohé aspekty reality okolo nás zdanlivo privádzajú k opaku. Pričasto sa človek poddáva pokušeniu uzavrieť sa do obmedzeného obzoru vlastných záujmov, čím sa druhí dostávajú na úroveň niečoho nadbytočného, alebo ešte horšie, stávajú sa príťažou či prekážkou. Ale toto neladí s našou prirodzenosťou: už od detstva objavujeme krásu medziosobných vzťahov, učíme sa stretnutiu s druhým, vnímajúc ho a rešpektujúc ako partnera v dialógu a brata, pretože je dieťaťom toho istého Otca, ktorý je v nebi.“

Kardinál Parolin vysvetľuje, že takýto odvážny postoj je realistický, pretože sa opiera o evanjeliový vzor samotného Krista:

„Zoči-voči zmene epochy, v ktorej sme všetci ponorení, kto si môže namýšľať, že sa zachráni sám a vlastnými silami? To je domýšľavosť, ktorá je pri počiatku každého konfliktu medzi ľuďmi. Podľa vzoru Pána Ježiša, kresťan vždy prechováva myšlienky otvorenosti voči druhému, ktokoľvek by to bol, pretože nikoho nepovažuje za definitívne strateného.“

Toto presvedčenie kresťan dosvedčuje postojom dialógu a ohlasovaním Evanjelia osobným a kreatívnym svedectvom, dodáva napokon pápežské posolstvo účastníkom Mítingu v Rimini:

„Toľké nepokoje, pri ktorých sa často cítime byť  bezmocnými svedkami, sú v skutočnosti tajomným pozvaním znovuobjaviť základy spoločenstva medzi ľuďmi pre nový začiatok. Ako k tomu môžeme prispieť my, Ježišovi učeníci? Naša úloha je totožná s misiou, na ktorú si nás vyvolil Boh: je ňou «ohlasovanie Evanjelia, ktoré sa dnes viac ako inokedy prejavuje predovšetkým vykročením v ústrety ľudským ranám, mocným a jednoduchým sprítomňovaním Ježiša, jeho milosrdenstva, ktoré prináša útechu a odvahu» (porov. pápež František: Príhovor pri príležitosti Ceny Karola Veľkého, 6. mája 2016). -jb-