Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež píše do Argentíny pri príležitosti sviatku „Patróna chleba a práce“


Vatikán/Argentína 1. augusta – Svätý Otec napísal predsedovi Konferencie biskupov Argentíny Mons. Josému Maria Arancedovi pri príležitosti blížiaceho sa sviatku svätého Kajetána. Ešte ako miestny arcibiskup Jorge Bergoglio zvykol predsedať každý rok 7. augusta tejto slávnosti vo Svätyni sv. Kajetána, ktorá sa nachádza v Liniers, teda vo štvrti Buenos Aires a každoročne sem putujú tisíce veriacich.

Po slávení zvykol arcibiskup Bergoglio pobudnúť uprostred ľudí, aby sa s nimi porozprával, počúval ich príbehy a požehnal ich deti. V liste s dnešným dátumom 1. augusta si na to pápež František spomína s pohnutím:

 „Pozdraviť, počúvať, sprevádzať vo viere jednoduchých ľudí... a mnoho ráz zoči-voči úzkosti mužov a žien, ktorí chcú a hľadajú prácu a nenachádzajú ju... dokázal som len podať im vystretú ruku, pohladiť ich, hľadieť do tých očí naplnených slzami bolesti a vo svojom vnútri som plakal. Áno, plakal, lebo je ťažké prežiť život s otcom rodiny, ktorý chce pracovať a nemá žiadnu možnosť zamestnať sa.“

Ako pokračoval Svätý Otec, na sviatok svätého Kajetána prezývaného „Patrón chleba a práce“ sa prosí práve o chlieb a o prácu. Je trochu ľahšie získať chlieb, keďže v Argentíne sa vždy nájde dobrý človek alebo inštitúcia, ktorá pomôže, avšak neplatí to o práci. Pápež František pokračuje v liste nasledovne:

„Chlieb ti vyrieši časť problému, no spolovice, lebo ten chlieb si nezarobíš tvojou prácou. Jedna vec je mať doma chlieb na jedenie, ďalšia je priniesť ho domov ako ovocie práce. A práve toto nám dodáva dôstojnosť. Keď žiadame o prácu, žiadame o to, aby sme mohli zakúsiť dôstojnosť; a na tejto slávnosti svätého Kajetána žiadame o to, aby nám udelil prácu; aby sme mohli domov priniesť chlieb. Prácu... ktorá spolu so strechou nad hlavou a pôdou je základom ľudských práv; a keď žiadame o prácu, aby sme mohli domov priniesť chlieb, žiadame o dôstojnosť.“

Na konci listu sa Svätý Otec obracia priamo na Mons. Aranceda:

„Na tejto slávnosti svätého Kajetána všetci biskupi vieme sprevádzať našich bratov, ktorí žiadajú o chlieb a prácu. A robíme to s láskou, blízkosťou a modlitbou a vyprosujme si aj pre nás tú milosť: aby nechýbala práca, tá práca, ktorú nám Pán posiela a ktorá nám dáva dôstojnosť.“ -bp-