Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

V maďarskom Szombathely oslávili 1700 rokov od narodenia sv. Martina


Maďarsko 12. júla - Počas uplynulého víkendu si Cirkev pripomenula 1700. výročie narodenia sv. Martina z Tours. Na ústredných oslavách, ktoré sa konali v meste Szombathely na západe Maďarska, zastupoval Svätého Otca Františka ako jeho osobitný vyslanec pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Pri slávnostnej svätej omši v latinskom jazyku v sobotu 9. júla spolu s ním koncelebrovali apoštolský nuncius Alberto Bottari de Castello, kardinál Péter Erdő a členovia Konferencie biskupov Maďarska, ako aj hostia z iných krajín. Nechýbali medzi nimi bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska a bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Práve Bratislavská arcidiecéza má sv. Martina v úcte ako svojho patróna i patróna jej katedrálneho chrámu.

V staroveku bolo rodisko svätca označované ako Sabária a patrilo do rímskej provincie Panónia. Sv. Martin sa tu narodil v roku 316 alebo 317 ako syn rímskeho dôstojníka. Pápežský vyslanec kardinál Duka spomenul vo svojej homílii okrem iných európskych miest spojených so sv. Martinom aj bratislavský korunovačný dóm s jeho umeleckým skvostom barokového súsošia od Georga Raphaela Donnera. Sv. Martin je tu zobrazený ako vojak na koni, ktorý rozpoľuje svoj plášť, aby mohol zaodieť polonahého, zúboženého muža. Následne v noci spoznáva, že takto symbolicky poslúžil samotnému Ježišovi Kristovi. Kardinál Duka upozornil, že Martinov skutok dobročinnej lásky bol ešte len cestou k jeho neskoršiemu prijatiu krstu. V tejto súvislosti poukázal na význam charity ako služby, ktorá je pozvaním aj pre ľudí, ktorí síce nie sú pokrstení, ale vyznávajú ideál kresťanskej pomoci, keď povedal:

„Tento svätec, prvý svätý nie mučeník, ale vyznávač, sa stáva v Galii jedným z hlavných tvorcov cirkevnej štruktúry. V nej však hrá nezastupiteľnú rolu služba blížnemu, ktorú nazývame charitou. Myslím, že tu tiež nájdeme odpoveď, či je možné, aby sa na tejto službe v dnešnej dobe a v našej cirkvi mohli podieľať i nepokrstení, obetaví pracovníci a pracovníčky, ktorí sú lojálni ideálu kresťanskej pomoci. Dovolím si pri tejto príležitosti povedať, že sv. Martin a jeho paradigmatický príbeh je odpoveďou na túto otázku, ktorú si kladú mnohí v Cirkvi, či už biskupi, kňazi, alebo i aktívni veriaci.“

Bratislavská arcidiecéza oslávila 1700. výročie narodenia sv. Martina pred mesiacom, 7. júna. Pri tejto príležitosti navštívil Bratislavu Mons. András Veres, predseda Konferencie biskupov Maďarska, ktorý pred svojím menovaním za diecézneho biskupa Győru bol biskupom diecézy Szombathely. V bratislavskom Dóme sv. Martina bol Mons. Veres slávnostným kazateľom pri svätej omši, tkorú celebroval spolu s bratislavským arcibiskupom Zvolenským. Po liturgickom slávení nasledoval koncert sakrálnej hudby v podaní speváckeho zboru Capella Cantorum zo Szombathely, ktorý zorganizovalo Maďarské veľvyslanectvo na Slovensku a Maďarský inštitút v Bratislave. (Zdroj: TK KBS, cirkev.cz) -jb-