Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Dokumenty

Nové motu proprio pápeža Františka o ekonomickej zodpovednosti a kontrole


Vatikán 9. júla – Svätá stolica dnes publikovala apoštolský list pápeža Františka týkajúci sa reformy ekonomickej správy Svätej stolice. Dokument vo forme motu proprio, začínajúci slovami „I beni temporali“ (Hmotné dobrá) jasne rozlišuje dva druhy ekonomickej a finančnej zodpovednosti: na jednej strane je to hospodárenie s majetkom a na druhej strane kontrola a dozor.

„Je absolútne dôležité, aby boli dozorné orgány oddelené od tých, nad ktorými majú dohľad“, uvádza sa v novom právnom dokumente. Hospodárenie s majetkom a riadenie financií je v kompetencii Správy majetku Apoštolskej stolice (APSA) a naopak kontrola a dohľad pripadá kontrolnému úseku Ekonomického sekretariátu. Petrov nástupca apeluje na spoluprácu medzi obomi dikastériami.

Dvojstranový dokument, ktorý Svätý Otec podpísal 4. júla nadväzuje na jeho motu proprio s názvom „Fidelis dispensator et prudens“ z 24. februára 2014, ktorým ustanovil tri ekonomické orgány: Ekonomickú radu, Ekonomický sekretariát a Úrad generálneho revízora. Nové motu proprio v rámci Ekonomického sekretariátu špecifikuje jednotlivé kompetencie Úseku kontroly a dozoru a Úseku administratívy a upravuje doterajší štatút Ekonomického sekretariátu.  -bp, jb-