Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež František pravoslávnej delegácii: Spája nás Božie milosrdenstvo


Vatikán 28. júna – Pápež František dnes pri príležitosti zajtrajšieho sviatku sv. Petra a Pavla, ktorí sú považovaní za patrónov Rímu, prijal pravoslávnu delegáciou ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Na úvod svojho príhovoru poďakoval prítomným za návštevu a vyjadril radosť z toho, že sa návšteva na sviatky ich patrónov, stala už tradíciou: 

„Svätí Peter a Pavol v ich osobnom živote, z toľkých rôznych aspektov, obaja zakúsili najskôr hriech a potom silu Božieho milosrdenstva. Skrze túto skúsenosť, Peter, ktorý zaprel svojho Učiteľa a Pavol, ktorý prenasledoval rannú Cirkev, sa stali neúnavnými hlásateľmi a nebojácnymi svedkami spásy ponúknutej Bohom každému človeku v Ježišovi Kristovi. Podľa príkladu apoštolov Petra a Pavla a ďalších apoštolov, Cirkev, zložená z hriešnych ľudí, ale vykúpených skrze krst, pokračovala v dejinách v ohlasovaní rovnakého posolstva Božieho milosrdenstva“.

Pápež František ďalej podčiarkol, že slávením sviatku apoštolov „si obnovujeme spomienku na tú skúsenosť odpustenia a milosti, ktorá spája všetkých veriacich v Krista“. Pripomenul, že medzi Rímskou cirkvou a Konštantínopolskou cirkvou existovali už od prvých storočí „rozdiely v oblasti liturgie, cirkevných vied a tiež v spôsobe formulovania jedinej zjavenej pravdy“. Obe cirkvi však aj napriek tomu mali možnosť zažívať „vždy rovnakú skúsenosť nekonečnej Božej lásky voči našej malosti a krehkosti a rovnaké povolanie byť svedkami takej lásky pre všetkých“:

„Uznať, že skúsenosť Božieho milosrdenstva je puto, ktoré nás spája, znamená, že musíme vždy viac nechať, aby bolo milosrdenstvo kritériom našich vzájomných vzťahov. Ak chceme, ako katolíci a pravoslávni, spoločne ohlasovať zázraky Božieho milosrdenstva celému svetu, nesmieme medzi sebou prechovávať pocity a postoje rivality, nedôvery, nevraživosti. Samotné milosrdenstvo nás oslobodzuje od ťarchy minulosti poznačenej konfliktami a dovoľuje nám otvoriť sa budúcnosti, v ústrety ktorej nás vedie Duch Svätý“.

Svätý Otec František vyjadril radosť zo spolupráce medzi Katolíckou cirkvou a Konštantínopolským ekumenickým patriarchátom najmä v oblasti „teologického dialógu“. Už viac než päťdesiat rokov funguje v Severnej Amerike tzv. Pravoslávno-katolícka teologická konzulta, ktorá podľa pápežových slov „navrhuje významné úvahy o teologických ústredných otázkach medzi našimi cirkvami“. Ďalšie stretnutie medzinárodnej komisie pre teologický dialóg bude v septembri.

Pápež tiež pripomenul významné stretnutie, keď spolu s patriarchom Bartolomejom a arcibiskupom Atén a celého Grécka Hieronymom II. v apríli navštívil na ostrove Lesbos utečencov a migrantov:

„Vedení Duchom Svätým si uvedomujeme stále viac, že my, katolíci a pravoslávni, máme – v poslušnosti jedinému evanjeliu Ježiša Krista – spoločnú zodpovednosť voči tomu, kto je v núdzi. Prijať spoločne takú zodpovednosť je povinnosťou, ktorá sa dotýka samotnej vierohodnosti nášho kresťanstva. Povzbudzujem preto každú formu spolupráce medzi katolíkmi a pravoslávnymi v konkrétnych činnostiach slúžiac tak trpiacemu ľudstvu“.  

Na záver svojho príhovoru pápež spomenul Panortodoxný koncil na Kréte, ktorý sa skončil uplynulý týždeň a ktorý sprevádzal svojou modlitbou. Petrov nástupca vyjadril želanie, aby „priniesol ovocie pre dobro Cirkvi“. -ej-