Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Iné príhovory

Pápež František členom Pápežskej rady pre laikov: Nebojte sa riskovať a snívať!


Vatikán 17. júna – „Potrebujeme laikov, ktorí riskujú, ktorí si zašpinia ruky, ktorí nemajú strach, že sa pomýlia, ktorí kráčajú vpred.“ Aj týmito slovami sa dnes pápež František prihovoril účastníkom posledného zasadnutia Pápežskej rady pre laikov. Svätý Otec prítomných povzbudil, aby sa nebáli inšpirovať a pomôcť laikom stále viac v ich misii evanjelizovať svet: 

„Potrebujeme laikov, ktorí riskujú, ktorí si zašpinia ruky, ktorí nemajú strach, že sa pomýlia, ktorí kráčajú vpred. Potrebujeme laikov s víziou zajtrajška, nie uzatvorených v maličkostiach života. A povedal som to [aj] mladým: potrebujeme laikov s príchuťou nádeje života, ktorí si trúfajú snívať. Dnes je ten deň, kedy mladí potrebujú sny staršej generácie. Nezvykajme si v tejto kultúre skartovania na vyraďovanie seniorov! Inšpirujme ich, inšpirujme ich, aby snívali a – ako hovorí prorok Joel – „aby mali sny“, tú schopnosť snívať a tak dajú všetkým nám silu nových apoštolských vízií“.   

Svätý Otec sa na úvod svojho príhovoru všetkým poďakoval za ich doterajšiu prácu a bilancoval necelých 50 rokov činnosti dikastéria. Pripomenul tiež, že Pápežská rada pre laikov je ovocím Druhého vatikánskeho koncilu a vznikla na podnet bl. pápeža Pavla VI.: 

„Mandát, ktorý ste dostali od koncilu bol vskutku ten, aby ste posunuli laikov vpred, aby sa tak zapájali stále viac a lepšie v evanjelizačnej misii Cirkvi, nie ako ‚delegovaní’ zo strany hierarchie, ale preto, lebo ich apoštolát «je účasťou na spásonosnej misii Cirkvi, na ktorej sú všetci poslancami od Pána skrze krst a birmovanie» (Lumen gentium, 33)

Svätý Otec tiež pripomenul dôležitý vklad Pápežskej rady pre laikov, ktorý vniesla na poli nových hnutí a komunít. Ďalšiu dôležitú úlohu zohrala pri vzniku Svetových dní mládeže, ktoré založil sv. Ján Pavol II. Pápež František ďalej prítomných povzbudil týmito slovami:

„‚Cirkev v pohybe – laici v pohybe’. Teda aj vy zodvihnite pohľad a hľaďte „poza“, pozerajte na mnohé „diaľky“ nášho sveta, na toľko rodín, ktoré sú v ťažkostiach a ktoré potrebujú milosrdenstvo, na toľké ešte neprebádané možnosti apoštolátu, na množstvo laikov dobrého a štedrého srdca, ktorí by ochotne vložili do služby Evanjelia svoje sily, svoj čas, svoje schopnosti, ak by boli zapojení, ocenení a sprevádzaní s láskou a oddanosťou zo strany pastierov a cirkevných inštitúcií. Potrebujeme dobre formovaných laikov, animovaných úprimnou a čistou vierou, ktorej život bol dotknutý osobným a milosrdným stretnutím s láskou Ježiša Krista“.   

Pápežskú radu pre laikov už o tri mesiace čaká veľká organizačná zmena, keď prestane byť samostatným dikastériom a združí sa s Pápežskou radou pre rodinu a Pápežskou akadémiou pre život. Od 1. septembra 2016 tak vznikne nové dikastérium pre „laikov, rodinu a život“.

Medzi účastníkmi stretnutia bola aj členka Pápežskej rady pre laikov zo Slovenska, predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií Katarína Hulmanová:

AUDIO:  

-ej-