Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež František poďakoval prvým absolventom programu Ochrana mladistvých


Vatikán 14. júna – Pápež František ocenil vznik Centra pre ochranu maloletých (Center for Child Protection) na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a poďakoval sa profesorom i prvým absolventom kurzu. Centrum vzniklo vo februári 2016. Celkovo 19 zahraničných študentov dnes slávnostne ukončilo 1. ročník jeho šesťmesačného programu Ochrana detí a mladistvých (Safeguarding minors).  

Svätý Otec vyjadril nádej, že noví absolventi budú „statoční a oddaní“ v prevencii sexuálneho zneužívania maloletých. V osobnom liste adresovanom predsedovi Centra pre ochranu maloletých pátrovi Hansovi Zollnerovi SJ napísal:

„V prvom rade vám a celej vašej fakulte chcem poďakovať za váš záväzok voči prevencii sexuálneho zneužívania maloletých. Želám vám odvahu a trpezlivosť; buďte odvážni a oddaní. Ubezpečujem vás, že sa vám dostane veľa vďačnosti. Modlím sa za vás a prosím vás o to isté“.

Študenti pochádzajúci z 15 krajín sa učili ako rozpoznať príznaky sexuálneho zneužitia, ako zaviesť prevenčné opatrenia a postarať sa o obete zneužitia. Páter Zollner vysvetľuje kritéria, na základe ktorých špeciálna komisia vyberá svojich kandidátov:

„Požiadavky boli, aby mali prvý akademický stupeň vzdelania, odporúčací list od predstaveného alebo od biskupskej konferencie; tretia vec bola, že museli tiež vyjadriť osobný záujem na vykonávanie tejto práce, lebo toto je oblasť veľmi delikátna a tiež náročná, a tak nemôže niekto prísť len preto, že ho o to niekto iný požiadal, ale musí mať vlastnú motiváciu prísť a potom sa vrátiť domov a skutočne výkonne pracovať“.

Kurz, na ktorom sa môže zúčastniť najviac 20 záujemcov, bude prebiehať raz ročne. Študijný plán tvoria psychológia, psychiatria, súdnictvo, verejné zdravotníctvo, ako aj teológia. Okrem vzdelávacích programov centrum vykonáva interdisciplinárny výskum a organizuje medzinárodné konferencie o ochrane maloletých. Pokračuje jezuita, páter Zollner, ktorý Centrum pre ochranu maloletých vedie:

„Kandidáti odteraz budú môcť pracovať v ochranných centrách a budú môcť byť začlenení do pastorácie rodín, lebo vieme, že v mnohých krajinách na svete je problém v rodinnom kontexte“.   

Príspevkom zo strany pápeža Františka k spomenutej problematike bolo aj nedávne publikovanie motu proprio „Ako láskavá matka“. Dokument spresňuje, že za jednu z tzv. „vážnych príčin“ na odvolanie biskupa či vyššieho rehoľného predstaveného sa považuje aj ich nedbalosť vo vykonávaní úradu v riešení prípadov sexuálneho zneužívania maloletých:

„Motu proprio ‚Ako láskavá matka’ zdôraznilo niečo, čo už právnicky bolo jasné a to, že Svätý Otec jasne vysvetlil a veľmi presne, že tieto činy nie sú niečím menej závažným,“ dodal na záver páter Hans Zollner z rímskej Gregoriany. -ej-