Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Iné príhovory

Pápež František prijal bádateľov vesmíru z Vatikánskeho observatória


Vatikán 11. júna – Pápež František dnes prijal profesorov a študentov letného kurzu astronómie, ktorý v týchto dňoch zorganizovali vo Vatikánskom observatóriu jezuiti. 15. ročník medzinárodnej školy sa zaoberal „štúdiom vody v solárnom systéme“

Ako vo svojom príhovore Svätý Otec na úvod pripomenul, Vatikánske observatórium založil pred 125 rokmi pápež Lev XIII. Cirkev tak dala jasne najavo, že je „priateľkou «skutočnej a podloženej vedy, či už ľudskej alebo posvätnej» (Motu proprio Ut mysticam, 14. marca 1891)“:

„Počas všetkých týchto rokov sa táto vedecká inštitúcia usilovala napĺňať ciele, pre ktoré bola určená, využívajúc nové nástroje, ako aj dialóg a porovnávanie s inými výskumnými centrami,“ vysvetlil pápež František. 

Veľký záujem o letnú školu astronómie so strany mladých pochádzajúcich z rôznych kútov sveta podľa Petrovho nástupcu dokazuje, že „túžba pochopiť vesmír vytvorený Bohom a naše miesto v ňom, je spoločná pre mužov a ženy, ktorí žijú vo veľmi odlišných kultúrnych a náboženských kontextoch“

„My všetci žijeme pod tým istým nebom; a všetci sme dotknutí krásou, ktorá sa odkrýva vo vesmíre a ktorá sa tiež odráža v našich štúdiách o telesách a nebeských látkach. Spája nás tak túžba objavovať pravdu o tom, ako funguje tento nádherný vesmír, približujúc sa stále viac a viac k jeho Stvoriteľovi“.

Svätý Otec sa ďalej pozastavil nad významom tohtoročnej témy letného kurzu astronómie. Voda, ktorej mladí bádatelia venovali svoju pozornosť, „fascinuje svojou mocou, ale zároveň svojou pokorou“. Ako ďalej pápež pokračoval, „veľké civilizácie vznikli pozdĺž riek, a dokonca aj dnes je prístup k čistej vode problémom spravodlivosti pre ľudstvo, bohatých i chudobných“. Na záver prítomných povzbudil slovami:

„Želám vám, aby ste vždy zakusovali radosť z bádania a z podelenia sa o [jeho] ovocie s pokorou a bratskosťou. S týmto prianím na vás a na vašu prácu zvolávam Pánovo požehnanie“. -ej-