Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Svetové stretnutie rodín 2018 v Dubline bude šancou pre Starý kontinent


Vatikán 24. mája – „Evanjelium rodiny, radosť pre svet“. Takto znie motto 9. svetového stretnutia rodín, ktoré sa uskutoční v auguste roku 2018 v írskom Dubline. Na dnešnej tlačovej konferencii v Tlačovom stredisku Svätej stolice podujatie predstavili dublinský arcibiskup Diarmuid Martin a predseda Pápežskej rady pre rodinu arcibiskup Vincenzo Paglia, ako aj jedna rodina z Írska.

Rozhodnutie usporiadať najbližšie rodinné podujatie v Dubline oznámili na konci 8. svetového stretnutia rodín vo Filadelfii v septembri 2015. Dublinský arcibiskup sa podelil s tým, ako mu Svätý Otec na minuloročnej Synode o rodine v Ríme pripomenul:  „Pamätaj, že Dublin sa začína dnes”. Arcibiskup Martin k tomu dodal:

„Deviate svetové stretnutie rodín v Dubline nie je v mysli pápeža Františka izolovaná udalosť. Patrí do procesu rozlišovania a povzbudzovania, sprevádzania a animácie rodín. Patrí do programu obnovy cirkevného pastoračného záujmu a pastorácie rodiny a rodín. Svetové stretnutie v roku 2018 sa bude konať v Dubline, ale je to udalosť celej Cirkvi. Snáď bude dôležitým míľnikom v uplatnení ovocia synodálneho procesu a apoštolskej exhortácie Amoris laetitia“.

Posynodálna exhortácia pápeža Františka Radosť lásky bude podľa Mons. Pagliu „magna charta“ svetového podujatia v Dubline. Predseda Pápežskej rady pre rodinu vyzdvihol skutočnosť, že nadchádzajúce stretnutie rodín sa uskutoční práve v Európe. Zmienil sa, ako Svätý Otec vo svojom príhovore pri preberaní Ceny Karola Veľkého vyzval európskych lídrov, aby na Starom kontinente obnovili humanistické poslanie, prestali stavať múry a začali s výstavbou mostov: aby tak Európa bola „Európou rodín“. Mons. Paglia ďalej povedal:

„Oslava rodiny – ktorá v Európe trpí osobitným spôsobom – je nebývalou príležitosťou na to, aby všetky sféry – občianska, sociálna, náboženská, politická, ekonomická – objavili jej ústredný význam a potenciál byť prvoradým miestom cvičenia sa v pokojnom spolužití popri odlišnostiach“.

Predseda Pápežskej rady pre rodinu ešte zdôraznil, že práve „rodiny, osobitne kresťanské rodiny, sú ‚dobrou zvesťou‛, čiže ‚evanjeliom‛ pre Cirkev a pre svet“.

Dublinský arcibiskup Diarmuid Martin na adresu hostiteľskej krajiny budúceho Svetového stretnutia rodín poznamenal, že Írsko je rodinná krajina, keďže má silnú rodinnú kultúru i značný počet mladých ľudí. Je však vystavená aj negatívnemu vplyvu na manželstvo a rodinu zo strany sekulárnej kultúry a mnohé rodiny sa nachádzajú v neistej ekonomickej situácii. Na záver vyjadril želanie, aby 9. svetové stretnutie rodín bolo „festivalom svedectva Božej lásky zjavenej v Ježišovi Kristovi“. -bp-