Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Iné príhovory

Pápež prijal nových ambasádorov: Diplomacia v službe solidarity a mieru


Vatikán 19. mája – Pápež František sa dnes ráno stretol s ambasádormi Seychelských ostrovov, Thajska, Estónska, Malawi, Zambie a Namíbie pri príležitosti odovzdania poverovacích listín. Svätý Otec na úvod svojho príhovoru povedal, že napriek rozdielnosti národností, kultúr a vierovyznania, všetkých spája príslušnosť k ľudstvu a k spoločnej misii starať sa o spoločnosť a stvorenstvo:

„Táto služba sa stala obzvlášť naliehavá odvtedy, čo toľko ľudí na celom svete trpí pre konflikty a vojny, trpia migráciou a núteným presídľovaním a neistotami spôsobenými ekonomickými ťažkosťami. Tieto problémy si vyžadujú nielen aby sme nad nimi uvažovali a o nich diskutovali, ale aby sme vyjadrili konkrétne znaky solidarity s našimi bratmi a sestrami vo veľkej núdzi“.

Petrov nástupca vyzval prítomných ambasádorov, aby všetko ich úsilie smerovalo „k zaisteniu mieru, v ktorom sa každé prirodzené právo jednotlivca a každý integrálny ľudský rozvoj môžu napĺňať a garantovať“. Úloha, ku ktorej treba pozývať všetkých, sa však podľa slov Svätého Otca stáva stále náročnejšou. Dôvodom je, že „náš svet sa zdá stále viac roztrieštený a polarizovaný“:

„Mnohí ľudia sa snažia izolovať od tvrdej skutočnosti. Majú strach z terorizmu a z toho, že rastúci príliv migrantov radikálne zmení ich kultúru, ich ekonomickú stabilitu a ich životný štýl. Týmto obavám, ktorým rozumieme a ktoré nemožno s ľahkomyseľnosťou ponechať bokom, musíme čeliť s múdrosťou a súcitom, aby sa rešpektovali a podporovali práva a potreby všetkých“.

Svätý Otec František ďalej ambasádorov povzbudil, aby sa vo svete stali hlasmi tých, ktorým „tragédia násilia a nútená migrácia“ zmenila životy a ktorých „hlas je príliš slabý a neschopný nechať zaznieť svoj výkrik“:

„Cesta diplomacie nám pomáha urobiť hlasnejším a prítomným tento výkrik skrze hľadanie riešení mnohých príčin, ktoré tvoria základ aktuálnych konfliktov. To sa môže realizovať najmä v snahe odzbrojenia tých, ktorí šíria násilie, ako aj skoncovania s hrôzou obchodovania s ľuďmi a obchodu s drogami, ktoré často sprevádza toto zlo“.

Pápež František ďalej poukázal na to, že zatiaľ čo tieto spoločné snahy o šírenie pokoja „by mali pomôcť národom zostať vo svojej krajine“, momentálna situácia „vyzýva k pomoci migrantom a tým, ktorí sa o nich starajú“:

„Nesmieme dovoliť, aby nedorozumenia a obavy oslabili naše odhodlanie. Sme skôr povolaní budovať kultúru dialógu... Tým podporíme integráciu, ktorá rešpektuje identitu migrantov a zachová kultúru komunít, ktoré ich prijímajú, a zároveň obe strany obohatí... Ak zvíťazia nedorozumenie a strach, čosi v nás samých sa naruší, naše kultúry, história a tradície sa oslabia, a to ohrozí samotný mier“.

„Keď na druhej strane,“ pokračovať ďalej Svätý Otec, „uprednostňujeme dialóg a solidaritu, či už na individuálnej alebo kolektívnej úrovni, práve vtedy zakusujeme tú najlepšiu ľudskosť a zaisťujeme trvalý mier pre všetkých, podľa Stvoriteľovho plánu“.

Svätý Otec František na záver svojho príhovoru odovzdal šiestim novým veľvyslancom pozdrav, ktorý adresoval všetkým členom katolíckych komunít v ich krajinách. Rímsky biskup ich povzbudil, aby boli vždy „poslami nádeje a pokoja“ a špeciálne uistil o svojich modlitbách a solidarite tých kresťanov a minoritné komunity, ktoré „trpia prenasledovaním pre svoju vieru“. -ej-