Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Bulharský prezident a macedónsky predseda parlamentu vo Vatikáne


Vatikán 16. mája – Dnes Svätý Otec prijal na audiencii prezidenta Bulharskej republiky Rosena Plevnelieva so sprievodom. V priebehu dopoludnia tiež prijal aj Trajka Veljanoskiho, predsedu parlamentu Macedónska, čiže bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko. Príležitosťou pre oficiálne návštevy predstaviteľov Bulharska a Macedónska bol sviatok spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa v oboch krajinách slávi podľa juliánskeho kalendára 24. mája.

Z cirkevných predstaviteľov dnes pápež František prijal na osobnej audiencii medzi inými aj predstaveného misionárskeho Inštitútu Krista Vykupiteľa „Identes“, pátra Jesúsa Fernándeza Hernándeza. -jb-