Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Iné príhovory

Svätý Otec pozdravil členov Švajčiarskej gardy a ich rodiny


Vatikán 7. mája - Švajčiarska garda doplnila svoje rady o 23 nováčikov, ktorí v piatok zložili slávnostnú prísahu. Dnes členov gardy prijal na osobitnej audiencii Svätý Otec. Poďakoval im za vernosť v službe Svätej stolici a pripomenul tri duchovné úlohy v ich povolaní: rásť vo viere, prežívať univerzalitu Cirkvi a pestovať vzájomné bratské vzťahy.

Službu, pri ktorej sa riadia heslom „Odvážne a verne“ (Acriter et fideliter), predstavil Svätý Otec ako napĺňanie kresťanského života a dosahovanie svätosti, čerpajúc z Eucharistie a udržiavajúc synovský vzťah k Panne Márii. Dodal, že v tejto službe je dôležité vytváranie priateľských vzťahov založených na altruizme, v duchu Ježišových slov zachytených v Skutkoch apoštolov: «Blaženejšie je dávať, ako prijímať» (Sk 20,35). Na audiencii boli prítomné aj rodiny nováčikov, ktoré pricestovali do Ríma, aby boli svedkami prísahy.

V dnešný deň prijal Svätý Otec na osobnej audiencii aj švajčiarskeho prezidenta Johanna Schneidera-Ammanna, ktorý je v úrade prezidenta Švajčiarskej konfederácie od začiatku tohto roka. -jb-

Prísaha 23 nováčikov Švajčiarskej gardy