Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Piatu pôstnu kázeň venoval Raniero Cantalamessa ekumenizmu


Vatikán 18. marca – Svätý Otec František sa dnes spolu s členmi Rímskej kúrie zúčastnil na piatej pôstnej kázni pápežského kazateľa Raniera Cantalamessu. V závere pôstneho cyklu venovaného Druhému vatikánskemu koncilu svetoznámy kapucín hovoril o ekumenizme, pričom čerpal inšpiráciu z dekrétu Druhého vatikánskeho koncilu Unitatis redintegratio.

Pápežský kazateľ upriamil pozornosť na to, že spolu s oficiálnym a doktrinálnym ekumenizmom sa od začiatku rozvinul aj ekumenizmus „stretnutia“ a „zmierenia sŕdc“. Ako príklad uviedol historické stretnutia, ktoré výrazne poznačili posledných päťdesiat rokov ekumenických snáh. Patrí medzi ne stretnutie pápeža Pavla VI. s patriarchom Atenagorom, nespočetné stretnutia pápežov Jána Pavla II. a Benedikta XVI. s predstaviteľmi rôznych kresťanských cirkví, či stretnutie pápeža Františka s patriarchom Bartolomejom a v neposlednom rade jeho historické stretnutie s moskovským patriarchom Kirillom na Kube. 

Otec Cantalamessa tiež vyzdvihol dôležitosť mnohých stretnutí na lokálnych úrovniach, kedy sa kresťania stretávajú na modlitbách a spoločnom ohlasovaní evanjelia bez snáh o prozelytizmus a  v plnej vernosti každý voči svojmu vierovyznaniu.

V predchádzajúci piatok sa P. Cantalamessa vo svojej štvrtej kázni venoval téme manželstva a rodiny vo svetle koncilovej pastorálnej konštitúcie „Gaudium et spes“. -ej-