Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Iné príhovory

Pápež píše do Davosu o zodpovednosti za novú priemyselnú revolúciu


Vatikán/Švajčiarsko 21. januára – Svetové  ekonomické fórum, ktoré sa v týchto dňoch koná vo švajčiarskom Davose, dostalo impulz aj od pápeža Františka. Jeho posolstvo predniesol pri včerajšom otvorení kardinál Peter Turkson.

Tohtoročné stretnutie ekonomických lídrov sa venuje otázke, ako správne usmerniť tzv. štvrtú priemyselnú revolúciu, do ktorej ľudstvo vstúpilo. Pápežovi leží na srdci najmä zamestnanosť, keďže novú priemyselnú revolúciu sprevádza výrazný pokles pracovných miest. V posolstve adresovanom Klausovi Schwabovi, predsedovi Svetového ekonomického fóra, vyzýva pamätať na chudobných a tiež oceňuje, že svetové stretnutie sa snaží povzbudiť sociálnu a environmentálnu zodpovednosť.

„Financializácia a technologizácia národných ekonomík i tej globálnej zapríčinili ďalekosiahle zmeny v oblasti práce. Zmenšené možnosti pre užitočné a dôstojné zamestnanie spolu s obmedzením sociálneho zabezpečenia spôsobujú znepokojujúci rast nerovnosti a chudoby v rôznych krajinách. Jasne sa vynára potreba oživiť nové podnikateľské modely, ktoré v podpore rozvoja pokročilých technológií budú tiež schopné využiť ich na vytvorenie dôstojnej práce pre všetkých, dodržiavať a upevňovať sociálne práva a chrániť životné prostredie. Človek musí usmerňovať technologický rozvoj bez toho, aby sa ním nechal ovládnuť.“

Svetové ekonomické fórum má podľa Svätého Otca myslieť aj na chudobných: „Apelujem na vás všetkých: ,Nezabúdajte na chudobných!‘ Toto je hlavná výzva, ktorú máte pred sebou ako manažéri vo svete biznisu. Kto má prostriedky na to, aby žil dôstojný život, namiesto toho, aby sa staral o privilégiá, musí sa snažiť pomáhať najchudobnejším, aby aj oni mali prístup k ľudsky dôstojným životným podmienkam, obzvlášť cez rozvoj ich ľudského, kultúrneho, ekonomického a sociálneho potenciálu.“

Ako pápež v posolstve ďalej dodáva, „plakať nad bolesťou druhých neznamená iba mať účasť na ich utrpení, ale tiež, a predovšetkým, uvedomiť si, že samotné naše činy sú dôvodom nespravodlivosti a nerovnosti. Preto «otvorme oči, aby sme videli biedu sveta, rany toľkých bratov a sestier zbavených ľudskej dôstojnosti, a dajme sa vyprovokovať, aby sme vypočuli ich volanie o pomoc. Naše ruky nech zachytia ich ruky, pritiahnime si ich k sebe, aby pocítili teplo našej prítomnosti, priateľstva a bratstva. Nech sa ich volanie stane aj naším volaním, aby sme spoločne prelomili bariéru ľahostajnosti, ktorá často suverénne vládne, aby skryla pokrytectvo a egoizmus»“ (Misericordiae vultus, 15).

Po tomto odkaze na sociálne výzvy Jubilejného roka milosrdenstva citujúc Bulu Misericordiae vultus, pokračoval pápež František výzvou k zodpovednosti lídrov za usmerňovanie rozvoja techniky:

„Zoči-voči hlbokým a epochálnym zmenám je výzvou pre svetových lídrov zabezpečiť, aby nastávajúca ,štvrtá priemyselná revolúcia,’ dôsledky robotizácie a vedeckých a technologických inovácií neviedli k zničeniu ľudskej osoby – aby nebola nahradená bezduchým strojom – alebo k premene našej planéty na prázdnu záhradu pre potešenie niekoľkých vyvolených.“

Naopak, Svätý Otec vyzýva k posilneniu inkluzívnej spoločnosti, k rešpektu ľudskej dôstojnosti, k tolerancii, k súcitu a k milosrdenstvu, k povedomiu, že Zem je náš spoločný domov. To si vyžaduje spojené úsilie o udržateľný a integrálny rozvoj, dodáva pápež František. Napokon opakovane zdôrazňuje tvrdenie, ktoré vyslovil v encyklike Laudato si´, že „podnikateľská činnosť «je vznešeným poslaním zameraným na produkciu bohatstva a zlepšovanie sveta pre všetkých», hlavne «ak chápe, že vytváranie pracovných miest je neoddeliteľnou súčasťou jej služby pre spoločné dobro» (Laudato si´, 129). -bp-