Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Program slávení

Program liturgických slávení Svätého Otca na Advent a Vianoce


Vatikán 18. novembra – Majster pápežských liturgických slávení Mons. Guido Marini dnes zverejnil harmonogram slávení na obdobie od decembra do januára 2016.

V utorok 8. decembra na Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie pápež František slávnostne otvorí Svätú bránu milosrdenstva na Vatikánskej bazilike pri eucharistickom slávení, ktorému bude o 9.30 predsedať na Námestí sv. Petra. V ten istý deň si popoludní o 16. hodine uctí Pannu Máriu „Immacolatu“ pred jej sochou na Španielskom námestí.

V sobotu 12. decembra, v predvečer 3. adventnej nedele „Gaudete“ bude sláviť o 18. hodine v Bazilike sv. Petra svätú omšu pri príležitosti sviatku Guadalupskej Panny Márie. V 3. adventnú nedeľu 13. decembra otvorí Svätú bránu Baziliky sv. Jána v Lateráne pri slávení Eucharistie o 9.30. (V ten istý deň bude slávnostne otvorená aj Svätá brána Baziliky sv. Pavla za hradbami, nie však za účasti pápeža, ale pri svätej omši, ktorú tu bude o 10.30 sláviť kardinál James Harvey.)

Na Štedrý večer vo štvrtok 24. decembra bude Svätý Otec sláviť o 21.30 vo Vatikánskej bazilike Omšu vo svätej noci zo Slávnosti Pánovho narodenia. V hlavný deň slávnosti Vianoc v piatok 25. decembra presne na poludnie udelí z loggie na priečelí Baziliky sv. Petra tradičné požehnanie Mestu a svetu – „Urbi et Orbi“.

V Nedeľu Svätej rodiny 27. decembra bude pápež František sláviť omšu o 10. hodine vo Vatikánskej bazilike s osobitným zameraním na rodiny. V záverečný deň kalendárneho roka vo štvrtok 31. decembra bude o 17. hod. v Bazilike sv. Petra predsedať sláveniu vešpier s ďakovným spevom Te Deum.

V novom roku 2016 čakajú Svätého Otca nasledovné verejné slávenia: V piatok 1. januára na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky a zároveň 49. svetový deň pokoja bude o 10. hodine vo Vatikánskej bazilike sláviť eucharistiu za účasti členov Medzinárodnej federácie Pueri Cantores. (Pôjde o záver 90. medzinárodného kongresu tejto federácie združujúcej detské a mládežnícke spevácke zbory sakrálnej hudby. Kongres s mottom „Vyspievajte svoju nádej“ sa bude konať vo Vatikáne v dňoch 28. decembra – 1. januára.) V ten istý deň 1. januára Svätý Otec otvorí Svätú bránu na Bazilike Santa Maria Maggiore, kde bude predsedať Eucharistii o 17. Hodine.

V stredu 6. januára na Slávnosť Zjavenia Pána bude pápež sláviť svätú omšu o 10. hodine v Bazilike sv. Petra. V Nedeľu Pánovho krstu 10. januára bude Svätý Otec tradične udeľovať krst deťom pri svätej omši v Sixtínskej kaplnke so začiatkom o 9.30. -jb-