Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Slovenské aktivity

Návštevu „ad limina“ uzavreli biskupi v Kolégiu sv. Cyrila a Metoda


Vatikán 14. novembra – Návšteva „ad limina apostolorum“ slovenských biskupov sa dnes predpoludním uzavrela eucharistickým slávením v kaplnke Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Predsedal kardinál Jozef Tomko, ktorý sa v homílii zameral najmä na úlohu kolegiality medzi biskupmi. V duchu Druhého vatikánskeho koncilu zdôraznil jej pôvod v samotnej sviatosti biskupskej vysviacky a hovoril aj o praktických rozmeroch prežívania kolegiality, o komunikácii a dialógu.

Úloha biskupa sa podľa jeho slov neuzatvára do hraníc diecézy, ale presahuje ich vytváraním vzťahov so susednými diecézami či krajinami, a to najmä pri podporovaní spravodlivosti. Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov pamätal aj na zdôraznenie misijnej zodpovednosti biskupa. Zmienil sa o dôležitosti investovať do vzdelania, konkrétne o význame rozvíjania jazykovej zdatnosti kňazského dorastu, ale aj o potrebe intenzívnejšieho vzťahu s laikmi. V závere pripomenul, že Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme je dielom, ktoré slúži celému Slovensku a je pod patronátom slovenského biskupského zboru.

Text homílie kardinála J. Tomka

Prítomní sa modlili aj za obete piatkovej tragédie v Paríži. S kardinálom Jozefom Tomkom koncelebrovali arcibiskupi Stanislav Zvolenský a Bernard Bober, taliansky biskup Gino Reali ako hlava miestnej diecézy Porto - Santa Rufina a členovia slovenského biskupského zboru, za účasti slovenských kňazov, rehoľníčok i laikov pracujúcich alebo študujúcich v Ríme. Prítomný bol veľvyslanec pri Svätej stolici Peter Sopko s manželkou a tiež pútnici, ktorí sprevádzali biskupov počas ich návštevy Ríma. 

Záverečnú slávnosť sprostredkovala v priamom prenose Televízia LUX, ktorá z Pápežského slovenského kolégia už v predvečer naživo odvysielala štúdiovú diskusiu moderovanú Jozefom Kováčikom, pri ktorej traja slovenskí metropolitní arcibiskupi odpovedali na otázky divákov. -jb-