Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Rímsky vikár v Liste pre mesto načrtáva výzvy a návrhy pre Jubileum


Rím 6. novembra - Pápežský vikár pre mesto Rím kardinál Agostino Vallini včera v hlavnej pápežskej Bazilike sv. Jána v Lateráne oslovil rímskych veriacich svojím Listom pre mesto. V dokumente sa pýta, či naozaj vo Večnom meste vidieť veriacich, ktorí sú povolaní byť svetlom sveta. Medzi hlavné výzvy pre cirkev v Ríme zaraďuje známe i nové formy chudoby, vzdelanie i výchovu budúcich lídrov, komunikáciu, ako aj otvorenosť a integráciu.

Kardinál Vallini pomenúva mnohé problémy Ríma ako sú korupcia, ekonomická kríza, rozmáhanie sa obchodných centier či otázka bezpečnosti. Pripomína, že od ľudí vo vedení si to vyžaduje „spraviť všetko potrebné na zaistenie plnej ľudskej dôstojnosti nevyhnutnej pre formovanie a udržanie rodiny, zaistiť každej rodine domov, prácu, zdravotnú starostlivosť, a taktiež právo na vzdelanie.“

Zároveň volá po formácii mládeže, aby sa prebudilo politické angažovanie ako služba pre spoločné dobro, ktoré „dovolí občanom znovu objaviť a spoločne vypracovať riešene na konkrétne témy a problémy vo svojej štvrti.“

V súvislosti s blížiacim sa Jubileom milosrdenstva, ktoré vikár Vallini vníma ako dar, sa rímska cirkev chystá „dať do poriadku ľudské vzťahy... a vykonávať skutky milosrdenstva, nakoľko milosrdenstvo je dokonalosť spravodlivosti v nedokonalom a zraniteľnom svete.“ -bp-