Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Pápež Globálnemu kresťanskému fóru v Tirane: Hlas prenasledovaných kresťanov


Vatikán/Albánsko 4. novembra – V Tirane sa v uplynulých dňoch konalo Globálne kresťanské fórum zamerané na tému: „Diskriminácia, prenasledovanie, mučeníctvo: nasledovať Krista spoločne“. Prítomní katolíci, pravoslávni a protestanti si tu od 2. do 4. novembra mali možnosť vypočuť svedectvá mnohých kresťanov, ktorí sú ešte aj dnes obmedzovaní či prenasledovaní kvôli svojej viere.

Osobitné posolstvo, ktoré účastníkom fóra venoval pápež František, prečítal predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch. „S veľkým smútkom myslím na vzrastajúcu diskrimináciu a prenasledovanie kresťanov Blízkeho východu, Afriky a Ázie, ako aj iných miest na svete“, uvádza v posolstve Svätý Otec, pričom pripomína, že „vydávanie svedectva o Kristovi, neraz až po preliatie krvi“, ktoré sa stalo spoločnou skúsenosťou kresťanov, „je oveľa hlbšie a silnejšie než rozdiely, ktoré ešte rozdeľujú“ rozličné kresťanské Cirkvi a cirkevné spoločenstvá. „Spoločenstvo mučeníkov (communio martyrum) je najviditeľnejším znamením našej spoločnej cesty“, uviedol ďalej v posolstve Svätý Otec, pričom zdôraznil potrebu dať „hlas obetiam týchto nespravodlivostí a násilia“, aby došlo k riešeniu „tejto tragickej situácie“.

Pápež František v posolstve Globálnemu kresťanskému fóru vyjadril nasledovné želanie: „Kiež nám mučeníci dneška, prislúchajúci k mnohým kresťanským tradíciám, pomôžu pochopiť, že všetci pokrstení sú členmi toho istého Kristovho tela, jeho Cirkvi (porov. 1 Kor. 12,12-30). Kiež berieme túto hlbokú pravdu ako výzvu vytrvať na našej ekumenickej ceste smerom k plnej a viditeľnej jednote, rastúc čoraz viac v láske a vo vzájomnom porozumení.“ -zk-