Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Kardinál Sandri pri návšteve Maroka podporil medzináboženský dialóg


Vatikán/Maroko 29. októbra – Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri dnes ukončil svoju dvojdňovú cestu do Maroka. Okrem návštevy miestnych komunít v mestách Rabat a Fez dnes vystúpil na sympóziu s názvom: „Medzináboženský dialóg, základ dialógu a konfrontácie“, ktorý zorganizovalo Medzinárodné centrum pre medzináboženský dialóg a Nadácia Ducci.

Vo svojom príhovore pripomenul 50. výročie vyhlásenia deklarácie Nostra aetate o vzťahoch Cirkvi s mimokresťanskými náboženstvami, ako aj medzináboženské stretnutie v Assisi v roku 1986, iniciované sv. pápežom Jánom Pavlom II.

Kardinál Sandri poukázal aj na nedostatočné poznanie viery u ľudí – a to ako vlastnej, tak aj ostatných  náboženstiev – keďže jediné informácie o nich často získavame z masmédií, ktoré nie vždy informujú korektne a pravdivo. Na margo dialógu medzi náboženstvami okrem iného povedal:

„Šírenie medzináboženského dialógu je veľký a nevyhnutný záväzok: preto jeho iniciátori a animátori musia byť dobre formovaní vo vlastných tradíciách, s jasnou náboženskou identitou, obdarení ľudskými kvalitami a cnosťami a v globálnom svete tiež schopní vytvárať kontakt s modernými technológiami komunikácie, ktoré súčasný svet ponúka, a to práve preto, aby priestor nezaberali hlásatelia nenávisti a násilia rozličného razenia a pôvodu, ale budovatelia mostov a vzťahov. V tomto dialógu majú všetci svoje úlohy a svoj priestor, ako aj rozličné zodpovednosti: od tých, ktorí doň vstupujú v každodenných udalostiach a v spolunažívaní bok po boku, cez lídrov, až po tých, ktorí osobitným spôsobom rozvíjajú štúdium príslušnej teológie.“ -zk-