Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Posolstvo pápeža Františka komunite Taizé: Brat Roger prispel ku zmene vzťahov


Vatikán/Francúzsko 19. augusta - Komunita Taizé si v týchto dňoch pripomína dve výročia: 75 rokov od svojho založenia a desiate výročie smrti brata Rogera Schutza. Pri príležitosti spomínaných výročí Svätý Otec František zaslal aktuálnemu priorovi komunity bratovi Alojzovi písomné posolstvo, v ktorom vyjadruje svoju vďačnosť Bohu za to, že dáva zrod „vždy novým svedkom verným až do konca“. Citujúc Benedikta XVI. definuje brata Rogera ako „neúnavného svedka evanjelia pokoja a zmierenia, vedeného ohňom ekumenizmu svätosti“. „Bol to tento oheň, ktorý ho viedol k založeniu komunity, ktorá môže byť považovaná za opravdivé ‚podobenstvo spoločenstva‛ (fr. ‚parabole de communion‛) a ktorá až podnes zohráva dôležitú úlohu pre budovanie mostov bratstva medzi kresťanmi“, píše sa v posolstve Svätého Otca.

„Vášnivo hľadajúc jednotu Cirkvi, Kristovho Tela, brat Roger sa otvoril pokladom uchovávaným v rozličných kresťanských tradíciách, bez toho, aby sa odtrhával od svojho protestantského pôvodu. S vytrvalosťou, dosvedčenou počas jeho dlhého života, prispel k zmene vzťahov medzi ešte stále rozdelenými kresťanmi, vytýčiac pre mnohých cestu zmierenia.“

Pápež František tiež v posolstve poukázal na to, že brat Roger, živený Svätým písmom, čerpal z náuky cirkevných otcov, aktualizujúc tak pre mladých kresťanské pramene. „Rozumel novým generáciám, mal v ne dôveru“. Z Taizé urobil „miesto, kde sa mladí z celého sveta cítia byť rešpektovaní a zároveň sprevádzaní v ich duchovnom hľadaní“.

V posolstve sa tiež uvádza, že „brat Roger miloval chudobných, vydedencov, tých s ktorými sa zjavne nepočíta“, pričom „svojím životom, ako aj prostredníctvom života svojich bratov ukázal, že modlitba ide ruka v ruke s ľudskou solidaritou“.

V závere posolstva komunite Taizé pápež František vzdáva vďaky Trojjedinému Bohu za život brata Rogera, ktorý bol darovaním sa, až po jeho násilnú smrť. „Kiež by komunita Taizé vždy udržiavala živým svedectvo, ktoré vydával o zmŕtvychvstalom Kristovi, ako aj výzvu, ktorú neustále obnovoval: zvoliť si milovať“ – uzatvára Svätý Otec svoje posolstvo priorovi komunity bratovi Alojzovi, datované vo Vatikáne dňa 16. augusta.

Zakladateľ ekumenickej komunity zomrel vo veku 90 rokov po útoku psychicky chorej osoby počas večerných modlitieb 16. augusta 2005 v Taizé. 

Svätý Otec František spomenul aktuálne výročia komunity Taizé aj na záver generálnej audiencie v stredu 19. augusta, keď zaželal bratom tejto mníšskej komunity zdarné napredovanie na ich ceste. -zk-