Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Stovka rabínov ocenila podujatie Neokatechumenátnej cesty v Izraeli


Svätá zem 9. mája – Hnutie Neokatechumenátnej cesty v uplynulom týždni úspešne zorganizovalo vo Svätej zemi stretnutie za účasti 120 rabínov z viacerých smerov judaizmu a početných vysokých predstaviteľov Katolíckej cirkvi. V stredisku Domus Galileae na brehu Tiberiadského jazera sa od 4. do 7. mája spoločne venovali témam ako „spásne poslanie židovského ľudu a Katolíckej cirkvi v súčasnom svete“, „odovzdávanie viery budúcim generáciám“, „kontrast medzi židovsko-kresťanskou antropológiou a antropológiami vychádzajúcimi z predpokladu popretia Boha“, či „nový nárast antisemitizmu a xenofóbneho fundamentalizmu“.

Medzináboženské stretnutie sa konalo pri príležitosti 50. výročia deklarácie II. vatikánskeho koncilu Nostra aetate a 70. výročí konca Holokaustu. Viedol ho medzinárodný „ekip“ Neokatechumenátnej cesty: Kiko Argüello, Carmen Hernández a P. Mario Pezzi, spolu s riaditeľom Domus Galileae P. Rinom Rossim.

K hlavným bodom stretnutia patrilo hudobné predstavenie symfónie s názvom „Utrpenie nevinných“ v interpretácii Zboru Neokatechumenátnej cesty ako vyjadrenie lásky a zmierenia v súvise s obeťami Holokaustu. Dielo už podobne zaznelo v roku 2012 v Bostone, New Yorku a Jeruzaleme a v roku 2013 symbolicky aj pred „bránou smrti“ koncentračného tábora v Osvienčime.

Pozdravné posolstvo účastníkom zaslal aj Svätý Otec František. Vyjadril v ňom vieru, že stretnutie „upevní zdieľané bratské puto“ a „prehĺbi úsilie dať počuť volanie nevinných prostredníctvom reči hudby“. Pripojil prosbu, „aby Pán toto volanie vypočul a uzdravil rany všetkých trpiacich“ a aby sa „na celom svete ľudské srdcia otvorili naliehavým prosbám nevinných.“

Prítomní rabíni, medzi ktorými boli príslušnosti ortodoxných, konzervatívnych, reformovaných i ďalších smerov, v spoločnom komuniké na záver stretnutia vyzdvihli historický prínos koncilového dokumentu Nostra aetate, ktorý znamenal vo vzťahu medzi judaizmom a kresťanstvom „nesmiernu zmenu vzhľadom na predsudky a rozdelenia minulosti“. Vyjadrili tiež obdiv k „spôsobu, akým sa v Neokatechumenátnej ceste odovzdáva viera deťom, obnovujú sa rodiny a veriaci dosahujú poznanie Svätého písma a koreňov kresťanstva“. Z  katolíckej strany bolo na stretnutí cez 400 putovných katechistov (itinerantov) Neokatechumenátnej cesty, 20 biskupov a 7 kardinálov: George Pell, Stanislav Ryłko, Telesphore Placidus Toppo, Christoph Schönborn, Josef Cordes, Andrew Yeom Soo-jung a Paolo Romeo. -jb-