Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež príslušníkom Švajčiarskej gardy: Ste vizitkou Svätej stolice


Vatikán 4. mája - Byť vizitkou Svätej stolice – k tomu povzbudil pápež František príslušníkov Švajčiarskej gardy, ktorých dnes prijal na audiencii v Klementínskej sále pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Pápežskej švajčiarskej gardy 6. mája. Bude súčasne dňom skladania prísahy 32 nových členov útvaru a pripomienkou hrdinskej smrti 147 vojakov, ktorí padli pri obrane pápeža Klementa VII. v roku 1527 počas plienenia Ríma (tzv. Sacco di Roma).

Svätý Otec hneď v úvode, vyjadriac radosť zo stretnutia aj s  rodinnými príslušníkmi vojakov, poukázal na utuženie priateľstva, významného vzhľadom na špecifický charakter služby, vykonávanej v tesnej blízkosti pápeža. Toto „osobitné priateľstvo“ sa zakladá na „najväčšej láske“, ktorú Kristus vyjadril slovami: «Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov» (Jn 15,13). „A oddane odpovedať na toto volanie znamená nasledovať Krista“, poznamenal Svätý Otec.

Na príklade sv. Ignáca z Loyoly, ktorý bol v mladosti vojakom, pápež František pokračoval povzbudením nasledovať Pána s odvahou.

„V Duchovných cvičeniach sv. Ignác z Loyoly hovorí o ‚volaní kráľa‘, teda Krista, ktorý chce vybudovať svoje kráľovstvo a vyberá si svojich spolupracovníkov. Pán chce vybudovať svoje kráľovstvo v spolupráci s ľuďmi. Potrebuje ľudí ochotných a odvážnych. Tak  podľa sv.  Ignáca  Kristus Kráľ žiada od toho, kto chce ísť s ním, aby sa uspokojil s tým istým jedlom, nápojom i odevom, aké má on sám. Požaduje byť pripravený namáhať sa počas dňa a bdieť v noci, aby mal tak podiel na víťazstve (pozri DC 91). Súčasne Ignác prirovnáva svet k dvom vojenským táborom, jeden je pod zástavou Krista a druhý pod zástavou Satana. Existujú iba tieto dva tábory. Pre kresťana je voľba jasná: on nasleduje Kristovu zástavu (porov. DC 136).“

Ako ďalej povedal Svätý Otec, Kristus je pravý kráľ, sám ide popredu a jeho priatelia ho nasledujú. „Kristov vojak má účasť na živote svojho Pána“, a teda „cíti s Kristom a Cirkvou“:

„Toto je tiež výzva, ktorá sa vás týka: prijať starosti Krista za svoje, byť jeho spoločníkmi. Takto sa naučíte každý deň cítiť s Kristom a s Cirkvou. Vojak Švajčiarskej gardy je človek, ktorý sa naozaj snaží nasledovať Pána Ježiša a ktorý osobitným spôsobom miluje Cirkev, je kresťanom nefalšovanej viery.“

Toto všetko je podľa slov Svätého Otca možné dosiahnuť pravidelnou účasťou na svätej omši, pristupovaním k sviatostiam, denným čítaním Evanjelia. Nováčikov Švajčiarskej gardy okrem modlitby povzbudil k službe ostatným cez dobré slovo, trpezlivosť a láskavosť:

„A tak, keď stretáte ľudí, pútnikov, odovzdávate im spolu s vašou láskavosťou a kvalifikovanosťou tú ‚najväčšiu lásku‘, ktorá pochádza z priateľstva s Kristom. V skutočnosti vy, príslušníci Švajčiarskej gardy, ste ‚vizitkou‘ Svätej stolice! Ďakujem vám za to a povzbudzujem vás k tomu.“

V závere pápež František oceňujúc a ďakujúc za náročnú službu pre Cirkev a pre Petrovho nástupcu, a predovšetkým za modlitby, zveril prítomných príhovoru nebeských patrónov sv. Martina, sv. Šebastiána a sv. Mikuláša z Flüe a udelil im požehnanie. -jk-