Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Iné príhovory

Pápež biskupom Konga Brazzaville: Zmierenie a solidarita v krajine


Vatikán 4. mája- Zmierenie obyvateľstva krajiny, dobrá formácia laikov a kňazov, pomoc utečencom a pastorácia rodín – to sú hlavné témy príhovoru pápeža Františka, ktorý odovzdal členom konferencie biskupov afrického štátu Kongo (Brazzaville) pri dnešnej audiencii pri príležitosti ich návštevy Ad limina apostolorum.

Kongo je štát, kde od konca 60. rokov 20. storočia vládol režim marxisticko-leninistického razenia. Po jeho páde začiatkom deväťdesiatych rokov nastali v krajine značné nepokoje a občianska vojna. Svätý Otec v príhovore biskupom krajiny zdôrazňuje „misiu zmierovania sŕdc, zbližovania rozdelených spoločenstiev a budovania nového bratstva zakotveného v odpustení a solidarite“.

Pápež tiež v príhovore poukazuje na to, že laici musia byť „sprevádzaní a formovaní k tomu, aby vydávali evanjeliové svedectvo v spoločensko-politickej oblasti“. V súvislosti s nízkym počtom uzatvárania manželstiev v krajine, Svätý Otec hovorí o „nevyhnutnosti hĺbkovej evanjelizácie, ktorá by zahŕňala nielen inkulturáciu viery, ale aj evanjelizáciu tradícií a miestnej kultúry“. Vzhľadom na chudobu v krajine pápež vyzýva biskupov Konga k solidarite a jednote medzi miestnymi cirkvami. Pripomína tiež dôležitosť dobrej formácie kňazov.  Biskupov vyzýva k ostražitosti, aby sa finančná podpora pre misijné projekty neprijímala za cenu obmedzenia slobody Cirkvi.  

Kongo (Brazzaville) leží na západnej strane rovníkovej Afriky a je susedom Konžskej demokratickej republiky. Štát s hlavným mestom Brazzaville má cez päť miliónov obyvateľov, z ktorých väčšina sú kresťania. Katolíci tvoria 55%, približne jednu tretinu tvoria príslušníci tradičných náboženstiev a moslimovia tvoria menej než 2% obyvateľstva. Katolícka Cirkev v Kongu má jednu arcidiecézu a osem sufragánnych diecéz. -zk-