Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež kórejským biskupom: Vytvárať autentické miesta stretnutia


Vatikán 12. marca – Kórejských biskupov, ktorí sú od pondelka 9. marca vo Vatikáne na návšteve Ad limina, dnes spoločne na osobitnej audiencii prijal v Klementínskej sále pápež František. Počas stretnutia prebiehajúceho v spontánnom rozhovore im svoj príhovor odovzdal v písomnej podobe. Keďže okrem kórejských biskupov bol v 28-člennej skupine prítomný aj apoštolský prefekt pôsobiaci v Mongolsku, Svätý Otec svoj príhovor venoval aj Cirkvi v tejto vnútrozemskej ázijskej krajine.

Pápež František v príhovore spomína na svoju minuloročnú apoštolskú cestu do Kórey, pričom dodáva, že pre neho „zostane trvalým povzbudením v jeho službe univerzálnej Cirkvi“. V texte sa zameral na tri aspekty apoštolskej cesty, ktorými sú: pamäť, mladí a poslanie utvrdzovať bratov a sestry vo viere:

Jedným z najkrajších momentov apoštolskej cesty v Kórei bolo pre pápeža Františka blahorečenie mučeníka Pavla Yun Ji-chunga a jeho spoločníkov. Spoločenstvo prvých kórejských kresťanov nás podľa slov Svätého Otca učí „stretnutiu, láske k blížnemu a obete“, ktoré sa dajú dobre aplikovať na našu dobu, kde sa aj „napriek mnohým pokrokom v oblasti technológie a komunikácií jednotlivci čoraz viac stávajú izolovanými a spoločenstvá ochabujú“. Preto pápež František biskupom zdôrazňuje dôležitosť toho, aby farnosti, školy a pastoračné centrá boli „autentickými miestami stretnutia“ človeka s Bohom, ako aj vzájomného medziľudského stretnutia. 

„Tak ako nás svedectvo prvých kresťanov volá k vzájomnej starostlivosti, mladí nás vyzývajú k tomu, aby sme si vzájomne načúvali“, píše v posolstve Svätý Otec. Zároveň však uvádza, že „mladí sú tiež skúškou autentickosti našej vlastnej viery a vernosti“. Svätý Otec biskupov vyzýva: „Majte pred sebou mladých, ktorým slúžite. Viďte v nich partnerov pri «budovaní svätejšej, misionárskejšej a pokornejšej Cirkvi, Cirkvi, ktorá Boha miluje a  uctieva si ho prostredníctvom snahy slúžiť chudobným, osamelým, slabým a marginalizovaným» (príhovor pápeža Františka biskupom v Hémi 17. augusta 2014). Buďte im nablízku a ukážte im, že sa o nich zaujímate a že chápete ich potreby. Táto blízkosť nielenže posilní cirkevné inštitúcie a spoločenstvá, ale vám tiež pomôže pochopiť každodenné ťažkosti, ktoré v spoločnosti prežívajú oni a ich rodiny. Týmto spôsobom evanjelium prenikne ešte hlbšie do života katolíckeho spoločenstva, ako aj do spoločnosti ako celku.“

Svätý Otec sa v príhovore obracia aj na samotných biskupov a ich službu: „Predovšetkým vás vyzývam, aby ste boli služobníkmi - tak, ako Ježiš prišiel slúžiť, a nie nechať sa obsluhovať (porov. Mt 20,28). Náš život je životom služby slobodne darovaným za každú dušu zverenú do našej starostlivosti, a to bez rozdielov. ... V tomto duchu služby buďte k sebe navzájom starostliví. Prostredníctvom vašej spolupráce a bratskej podpory posilníte cirkvi v Kórei a v Mongolsku a stanete sa ešte efektívnejšími pri hlásaní Krista.“ Svätý Otec ďalej biskupov vyzval byť otcovsky nablízku svojim kňazom, ako aj zasväteným osobám. -zk-