Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev

Biskupa Jána Hirku pochovali v rodných Abranovciach


Množstvo veriacich sa v utorok 15. apríla prišlo do Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove rozlúčiť s emeritným gréckokatolíckym prešovským biskupom Mons. Jánom Hirkom, ktorý zomrel 10. apríla 2014. Po panychíde, ktorú viedol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, hlavným slúžiacim zádušnej svätej liturgie bol vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Koncelebrovalo devätnásť gréckokatolíckych a rímskokatolíckych arcibiskupov a biskupov zo Slovenska a zahraničia a takmer tristo kňazov. S biskupom Jánom Hirkom sa prišiel rozlúčiť aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Pravoslávnu cirkev zastupoval jej najvyšší predstaviteľ prešovský arcibiskup a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav. Za Evanjelickú cirkev a. v. bol prítomný Slavomír Sabol, biskup východného dištriktu.

Vladyka Ján Babjak SJ v homílii poďakoval zosnulému biskupovi za jeho službu Cirkvi. Ďalej povedal, že „Boh nám stále ponúka svoje milosrdenstvo.“ Túto radostnú zvesť vložil do kontextu Veľkého týždňa a blížiaceho sa Ježišovho vzkriesenia, ktoré je definitívnym víťazstvom nad smrťou. Zdôraznil, že Ježišove slová o prijatí kríža a o jeho nesení spolu s Kristom, ktoré zazneli v evanjeliu „zakúsili biskupi, kňazi i veriaci Gréckokatolíckej cirkvi veľmi dôverne vo svojich životoch v nedávnej minulosti. Pán Boh dopustil na nás tieto kríže, najmä likvidáciu našej cirkvi, ale ju neopustil. Ani otca biskupa Jána Hirku Pán Boh neopustil v neľahkej službe ordinára v zložitom dejinnom období, a tiež neskôr ako sídelného prešovského biskupa. Hoci prežil nespočítateľné množstvo utrpenia a rôznych krížov, stále mu bol na pomoci. Iba tak sa dá pochopiť to, že zvládol veľké množstvo utrpenia v tejto neľahkej biskupskej službe.“ Jeho nesmrteľnú dušu odporúčal do Božieho milosrdenstva a pozval k modlitbám za jeho spásu.

Po svätej liturgii nasledovali pohrebné obrady, na konci ktorých sa prihovoril apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana. „Spolu s vami aj ja cítim povinnosť poďakovať sa zosnulému otcovi biskupovi za všetko, čo urobil pre Gréckokatolícku cirkev. Vždy toto svoje poslanie vykonával verný Bohu, jeho Cirkvi a Svätému Otcovi, a nehľadal nič iné, iba duchovné dobro tých, ktorí boli zverení jeho službe.“ Nuncius ocenil aj jeho veľký zápal už ako prešovského sídelného biskupa pri obnove Cirkvi po páde železnej opony. „Bol dobrým pastierom“, povedal na jeho adresu a pokračoval: „Pre nesmrteľné duše, pre Boha, pre Cirkev a pre Svätého Otca bol ochotný dať aj život a prinášal pre to nemalé obety.“

Štátny sekretár Vatikánu kardinál Pietro Parolin písomne tlmočil spoluúčasť Svätého Otca Františka na zármutku Božieho ľudu a ubezpečil o tom, že Svätý Otec si pripomína horlivú pastiersku službu a svedectvo, ktoré vydal svojím životom a pôsobením otec biskup Ján Hirka.

Za Konferenciu biskupov Slovenska sa prihovoril jej predseda a bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý povedal, že na vitalite a duchovnej zrelosti Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku „má trvalý podiel aj pastoračné úsilie zosnulého otca biskupa Jána Hirku, ktorého možno smelo označiť za svedka viery našich čias.“ Z viacerých ďalších zaslaných kondolencií boli prečítané písomné kondolencie prefekta Kongregácie pre východné cirkvi kardinála Leonarda Sandriho, pitsburghského arcibiskupa a metropolitu Wiliama Skurlu a ministra kultúry SR Marka Maďariča.

Dôstojná rozlúčka so zosnulým emeritným prešovským biskupom Mons. Jánom Hirkom pokračovala panychídou v Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v jeho rodnej obci Abranovce, kde bol pochovaný na miestnom cintoríne. Slúžil ju pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ, ktorý viedol aj parastas v prešovskej katedrále v predvečer pohrebu.

Mons. Dr. h. c. Ján Hirka sa narodil 16. novembra 1923 v Abranovciach v okrese Prešov. Za kňaza bol vysvätený blahoslaveným Vasiľom Hopkom 31. júla 1949 v Prešove. V rokoch 1950 až 1968, kedy bola totalitným režimom Gréckokatolícka cirkev v bývalom Československu zakázaná, zostal verný Bohu, Gréckokatolíckej cirkvi, Svätému Otcovi a svojmu svedomiu. Preto bol prenasledovaný a väznený. Od 20. decembra 1968 bol počas celého ťažkého obdobia totalitného režimu ordinárom Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Za prešovského sídelného biskupa ho 21. decembra 1989 vymenoval blahoslavený pápež Ján Pavol II. Biskupskú chirotóniu prijal z rúk kardinála Jozefa Tomka 17. februára 1990 v Prešove. Emeritným prešovským biskupom sa stal 11. decembra 2002.

Priamy prenos z pohrebných obradov v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove priniesla Televízia LUX, ktorá odvysielala aj životopisný dokument o osobnosti emeritného prešovského biskupa. So životným príbehom zosnulého biskupa Jána Hirku sa možno bližšie zoznámiť prostredníctvom autobiografickej publikácie Ján Hirka: „Pod ochranou Márie. Pastier s službe Cirkvi“, vydanej v roku 2013 Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove. (Zdroj: TK KBS) -jb-