Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev

Ekumenická slávnosť odhalenia súsošia sv. Cyrila a Metoda v Zalaváre


V kontexte Jubilejného roku sv. Cyrila a Metoda sa v sobotu 22. júna 2013 o 10.00 hod. v maďarskom Zalaváre uskutoční ekumenická bohoslužba, spojená so slávnostným odhalením súsošia sv. Cyrila a Metoda. Blatnohrad je slovenský názov tohto niekdajšieho sídla kniežaťa Pribinu a podľa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v miestnom Spomienkovom areáli Cyrila a Metoda už odhalili svoje pamätníky – stĺpové monumenty s nápismi či reliéfmi – Rakúšania, Bulhari a Slovinci. Slováci vzdajú poctu svojim vierozvestom dielom akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej – bronzovou replikou súsošia solúnskych bratov, ktorého originál sa nachádza pred vstupnou bránou Nitrianskeho hradu (na zábere). Postavené bude na základnom kameni, ktorý bol osadený v pamätnom parku Slovenskou samosprávou v Budapešti ešte v roku 2007.

Názov Blatnohrad je odvodený od Blatenského jazera, Balatonu, vzdialeného iba 9 km. V tejto oblasti vládlo kedysi knieža Pribina a jeho syn Koceľ a práve s týmito dávnymi dejinami Slovenska úzko súvisí reprezentatívna sochárska a medailérska tvorba Ľudmily Cvengrošovej, ktorá je aj autorkou pamätnej pápežskej medaily k 21. výročiu pontifikátu Jána Pavla II. a ktorá sa v tejto súvislosti v auguste roku 1999 stretla so slovanským pápežom Wojtylom v jeho rezidencii v Castel Gandolfe. Honorár za pápežskú medailu autorka venovala na podporu útulkov Matky Terezy z Kalkaty. Z viacerých sochárskych a medailérskych diel sedemdesiatšesť ročnej umelkyne, rodáčky z Radošiny, patrí súsošie sv. Cyrila a Metoda k najdokonalejším artefaktom jej umeleckého posolstva. Postava sv. Cyrila má pozdvihnutú ruku v žehnajúcom geste a v ľavej ruke drží hrubú knihu predstavujúcu Sväté Písmo v dobovej väzbe, na ktorej je centrálne umiestnená reliéfna plastika Ježiša Krista. Metod má v ľavej ruke rímsku pyxidu, teda liturgickú nádobu.

Odhalenie pamätníka sa uskutoční vďaka dobrej vôli a spolupráci partnerských zložiek projektu – Slovenskej samosprávy v Budapešti, Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Budapešti, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Matice slovenskej, Neografie, a. s. Martin a Samosprávy obce Zalavár – len niekoľko dní pred Národnou púťou do Nitry 5. júla 2013, v deň sviatku sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy. Tá bude vyvrcholením Cyrilometodského roku pri príležitosti 1150. výročia príchodu a misie solúnskych bratov. Na ekumenickej bohoslužbe a slávnostnom odhalení súsošia budúcu sobotu v Zalaváre sa zúčastnia predstavitelia spomenutých inštitúcií. Počas slávnosti bude spievať aj slovenský spevácky zbor Ozvena z Budapešti. –jk-