Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev

Z homílie pápeža zo sviatku Božského Srdca: Nechajme sa milovať Bohom


Výzvou, aby sme sa nechali milovať Božou nežnosťou, bola homília pápeža Františka v deň slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, v piatok 7. júna. Na rannej svätej omši v Dome sv. Marty sa v tento deň zúčastnili zamestnanci Vatikánskeho tajného archívu na čele s archivárom Svätej Rímskej cirkvi Mons. Jean-Louisom Bruguèsom a prefektom Mons. Sergiom Paganom, ktorí so Svätým Otcom dnešnú liturgickú slávnosť koncelebrovali.

Ježiš nás miloval nie slovami, ale skutkami a svojím životom. Svätý Otec to niekoľkokrát zopakoval vo svojej homílii dnešnej slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorú nazýva „sviatkom lásky“, sviatkom „srdca, ktoré veľmi milovalo“. Je to láska, ktorá, ako opakoval sv. Ignác, „sa prejavuje viac skutkami než slovami“ a ktorá je predovšetkým „viac dávaním ako prijímaním“. „Tieto dve kritériá“ – zdôrazňuje pápež – „sú ako piliere pravej lásky“ a Dobrý pastier naplno predstavuje Božiu lásku. On pozná svoje ovce jednu po druhej, „pretože táto láska nie je láskou abstraktnou alebo všeobecnou; je to láska voči každému jednému“.

„Boh, ktorý je blízko skrze lásku, kráča so svojim ľudom a toto putovanie prichádza k bodu, ktorý je nepredstaviteľný. Nikdy by sme nepomysleli, že ten istý Pán sa stáva jedným z nás a kráča s nami, zostáva s nami, zostáva vo svojej Cirkvi, zostane v Eucharistii, zostane vo svojom Slove, zostáva v chudobných, zostáva s nami kráčajúc. Toto je blízkosť: pastier blízky svojmu stádu, blízko k jeho ovciam, ktoré pozná jednu po druhej.“

Pápež František vysvetľujúc ďalej úryvok z knihy proroka Ezechiela poukazuje ešte na iný aspekt Božej lásky: na starostlivosť o stratenú, ranenú či chorú ovcu:

„Neha! Ale Pán nás miluje nežne. Pán pozná, čo je láskavosť, pozná túto Božiu nežnosť. Nemiluje nás slovami. Prichádza k nám blízkosť a dáva nám túto nežnú lásku. Blízkosť a neha! Dva spôsoby Pánovej lásky, ktorý prichádza a dáva všetku svoju lásku aj v najmenších veciach: s nehou. A toto je silná láska, pretože blízkosť a neha nám dávajú poznať silu Božej lásky.

„Ale milujete vy tak, ako som ja miloval vás?“ To je otázka, ktorou Svätý Otec zdôrazňuje, že láska by mala byť „vykročením v ústrety druhému“, mala by byť „ako láska milosrdného Samaritána, a najmä v prejavoch „blízkosti a nežnosti“. Ale ako možno vynahradiť Pánovi všetku túto lásku? Toto je ďalší bod, pri ktorom sa pápež pozastavil: rozhodne „milujúc ho“, byť „pri ňom blízko“, „zaoberať sa ním“, ale to nestačí:

„Môže to znieť ako heréza, ale je to najväčšia pravda! Ťažšie ako milovať Boha je nechať sa ním milovať! Spôsob, ako opätovať lásku, je otvoriť svoje srdce a nechať sa milovať. Dovoliť, aby sa k nám priblížil, aby sme ho cítili blízko pri sebe. Dovoliť, aby bol k nám nežný, láskavý. Toto je veľmi ťažké: nechať sa ním milovať. A to je možno to, čo si máme vyprosovať dnes vo svätej omši: Pane, chcem ťa milovať, ale nauč ma tej najzložitejšej vede, náročnému návyku nechať sa miloval tebou, cítiť ťa blízko a cítiť tvoju nežnosť!‘. Kiež nám Pán dá túto milosť. –jk-