Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

Súčasný redakčný tím

P. Jozef Šofranko SJP. Jozef Bartkovjak SJ, vedúci redakcie. Má 42 rokov a pochádza z Bratislavy, od r. 1996 je členom jezuitskej rehole, kňazskú vysviacku prijal v r. 2005. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu STU v Bratislave (1994), teologické štúdiá absolvoval na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity Alojziánum v Bratislave (2005) a získal licenciát v odbore spoločenská komunikácia na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme (2009). V minulosti viac rokov externe spolupracoval s Vatikánskym rozhlasom a v roku 2009 bol vedúcim slovenskej redakcie.
„Na práci v médiách ma fascinuje to, ako aj v tejto oblasti pôsobí Duch Svätý, rovnako ako v umení, teológii či iných druhoch komunikácie.“

 

 

Sr. Jaroslava Kochjarová CJSr. Jaroslava Kochjarová CJ, redaktorka. „Hoci som bola podľa dátumu narodenia (24.5.1964) „predurčená“ stať sa saleziánkou, za totality mi „učarovali“ jezuiti. Nuž patrím do Congregatio Jesu. Podľa Božej réžie som vzdelanie a skúsenosti nadobúdala najprv na Slovensku ako učiteľka, katechétka, redaktorka. Potom si Pán našiel spôsob, ako ma presvedčiť, že dokážem žiť aj v zahraničí. V Mníchove som prežila dva krásne roky, ktoré vnímam ako prípravu na terajšie poslanie vo Vatikánskom rozhlase. Na tomto mieste sa mi žiada spomenúť moju mamu, s ktorou sme denne počúvali Rádio Vatikán, aj keď to bolo zakázané! Hobby? Tvoriť, tvoriť, tvoriť! A ak je to spojené s hudbou ... evanjelizáciou ... svedectvom ľudí milujúcich Boha ... duchovným bohatstvom Ríma ... istotou, že robím, čo chce odo mňa On - neviem si predstaviť, ako krajšie a viac sa dá napĺňať ignaciánske OAMDG.

 

 

Mária FábryováMária Fábryová, redaktorka. Narodila sa 12. januára 1987 v Poprade. Vyštudovala žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Ešte počas štúdia pracovala v regionálnych televíziách v Liptove a na Spiši. Vo Vatikánskom rozhlase pôsobila najprv ako stážistka, neskôr ako redaktorka. V roku 2010 absolvovala študijný pobyt na univerzite LUMSA v Ríme. Ako tvrdí, žurnalistiku nepovažuje len za svoju prácu, ale aj za poslanie a zároveň hobby. Popri tom sa snaží venovať aj literárnej činnosti, jazykom a histórii.
„Dôležité je dať do všetkého kúsok lásky, teda aj do novinárčiny, no popri tom si udržiavať objektivitu a zmysel pre reálnosť. Neostávať na povrchu, ale ísť ďalej.“

 


 


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising