Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

Laudetur Jesus Christus!

Vážení poslucháči a sympatizanti Vatikánskeho rozhlasu, prijmite pozvanie zapojiť sa do Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu (SRVR).
Toto združenie predstavuje duchovné spoločenstvo tých, ktorí pozorne sledujú, čo učí a koná Svätý Otec. Ako poslucháči Svätého Otca prostredníctvom rozhlasu či internetu sme duchovne na diaľku spojení. Myšlienky a aktivity Svätého Otca predstavujú pre nás podnety, ktoré si nemusíme nechať iba pre seba, ale môžeme ich sprostredkovať vo svojom okolí, či už v rodine, vo farskom spoločenstve, v škole alebo na pracovisku. Kontakt so životom Cirkvi vo svete nám pomáha aj k prežívaniu spolupatričnosti a solidarity s bratmi a sestrami na celom svete.

Zapojiť sa do Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu možno neformálne,  bez vypĺňania prihlášky. V SRVR sa možno stať aj registrovaným členom zaslaním nasledujúcich údajov: meno a priezvisko, miesto bydliska, e-mail alebo poštová adresa a prípadne i rok narodenia. Poskytnuté informácie budú slúžiť čisto na zabezpečenie kontaktu s Vami a nebudú poskytnuté nikomu inému. Nevyberáme žiadne členské.

Záujemcovia, ktorí nám zašlú e-mailovú adresu, sa môžu stať pravidelnými príjemcami našich Listov z Vatikánu. Vychádzajú spravidla týždenne a obsahujú prehľadne zoradené príhovory Svätého Otca, správy z Vatikánu a ďalšie zaujímavé informácie, s odkazmi na plné texty na internete.

Naši členovia sú pozvaní:

  • pri pravidelnom počúvaní nášho vysielania sa duchovne spájať so Svätým Otcom i navzájom
  • cez učenie Svätého Otca sa prehlbovať na rozlišovaní pravých hodnôt v súčasnom svete
  • modliť sa za Svätého Otca a na jeho úmysly, i za seba navzájom
  • využívať materiály Vatikánskeho rozhlasu na duchovné obohatenie pre seba i pre svoje okolie
  • poskytovať redakcii spätnú väzbu formou ohlasov a listov
  • príležitostne navštíviť Slovenskú redakciu VR vo Vatikáne

Za členov Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu obetujem každý mesiac svätú omšu.

P. Jozef Bartkovjak SJ
vedúci Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu

Kontakt:
Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu
e-mail: slovak@vatiradio.va

tel: 0039-06-6988 3537
fax: 0039-06-6988 4565
adresa v Ríme: 
Radio Vaticana – Programma Slovacco
Piazza Pia 3
001 20 Città del Vaticano

adresa na Slovensku:
SRVR
Panská 11
814 99 Bratislava

číslo účtu: UniCredit Bank, 6627995002/1111 

Ďakujeme vám za podporu.


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising