Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

Laudetur Jesus Christus!

Vážení poslucháči a sympatizanti Vatikánskeho rozhlasu, prijmite pozvanie zapojiť sa do Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu (SRVR).

Toto združenie predstavuje duchovné spoločenstvo tých, ktorí pozorne sledujú, čo učí a koná Svätý Otec. Ako poslucháči Svätého Otca prostredníctvom rozhlasu či internetu sme duchovne na diaľku spojení. Myšlienky a aktivity Svätého Otca predstavujú pre nás podnety, ktoré si nemusíme nechať iba pre seba, ale môžeme ich sprostredkovať vo svojom okolí, či už v rodine, vo farskom spoločenstve, v škole alebo na pracovisku. Kontakt so životom Cirkvi vo svete nám pomáha aj k prežívaniu spolupatričnosti a solidarity s bratmi a sestrami na celom svete.

Zapojiť sa do Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu možno neformálne, bez vypĺňania prihlášky. V SRVR sa možno stať aj registrovaným členom zaslaním nasledujúcich údajov: meno a priezvisko, miesto bydliska, e-mail alebo poštová adresa a prípadne i rok narodenia. Poskytnuté informácie budú slúžiť čisto na zabezpečenie kontaktu s Vami a nebudú poskytnuté nikomu inému. Nevyberáme žiadne členské.

Záujemcovia, ktorí nám zašlú e-mailovú adresu, sa môžu stať pravidelnými príjemcami našich Listov z Vatikánu. Vychádzajú spravidla týždenne a obsahujú prehľadne zoradené príhovory Svätého Otca, správy z Vatikánu a ďalšie zaujímavé informácie, s odkazmi na plné texty na internete.

Naši členovia sú pozvaní:

  • pri pravidelnom počúvaní nášho vysielania sa duchovne spájať so Svätým Otcom i navzájom
  • cez učenie Svätého Otca sa prehlbovať na rozlišovaní pravých hodnôt v súčasnom svete
  • modliť sa za Svätého Otca a na jeho úmysly, i za seba navzájom
  • využívať materiály Vatikánskeho rozhlasu na duchovné obohatenie pre seba i pre svoje okolie
  • poskytovať redakcii spätnú väzbu formou ohlasov a listov
  • príležitostne navštíviť Slovenskú redakciu VR vo Vatikáne

Za členov Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu obetujem každý mesiac svätú omšu.

P. Jozef Bartkovjak SJ
vedúci Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu

Kontakt:

Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

adresa v Ríme:

Radio Vaticana – Programma Slovacco
Piazza Pia 3
001 20 Città del Vaticano

adresa na Slovensku:

SRVR
Panská 11
814 99 Bratislava

číslo účtu:

UniCredit Bank
6627995002/1111

Ďakujeme vám za podporu.