Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Súčasný redakčný tím

P. Jozef Bartkovjak SJ

P. Jozef Bartkovjak SJ

vedúci redakcie

Narodený v r. 1970 v Bratislave, od r. 1996 je členom jezuitskej rehole, kňazskú vysviacku prijal v r. 2005. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu STU v Bratislave (1994), teologické štúdiá absolvoval na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity Alojziánum v Bratislave (2005) a získal licenciát v odbore spoločenská komunikácia na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme (2009). V minulosti viac rokov externe spolupracoval s Vatikánskym rozhlasom a v roku 2009 bol vedúcim slovenskej redakcie.
"Na práci v médiách ma fascinuje to, ako aj v tejto oblasti pôsobí Duch Svätý, rovnako ako v umení, teológii či iných druhoch komunikácie."

Eva Jánošíková

Eva Jánošíková

redaktorka

Vyštudovala žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Počas štúdií absolvovala stáže v Európskom parlamente v Bruseli a vo Vatikánskom rozhlase v Ríme. Neskôr ukončila štúdiá Inštitucionálnej sociálnej komunikácie na Pápežskej univerzite Svätého kríža v Ríme, po ktorých odišla pracovať pre komunikačný tím Svetových dní mládeže 2011 v Madride. „Práca pre Cirkev a pre Svätého Otca ma hlboko zasiahli. Vždy som túžila vrátiť sa do Večného mesta a pokračovať v tejto službe. Byť súčasťou tímu slovenskej redakcie je pre mňa obrovskou výzvou a zároveň splnením sna.“

Sr. Alena Barvirčáková CJ

Sr. Alena Barvirčáková CJ

redaktorka

Narodená v r. 1972 v Humennom, od r. 2002 je členkou Congregatio Jesu. Vyštudovala Elektrotechnickú fakultu TU v Košiciach (1995) a na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme získala licenciát v odbore médiá v službe pre komunitu (2010). V minulosti mala krátku skúsenosť s prácou pre katolícku televíziu.