Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Veľká noc

Pápež krstí mladého Nigérijčana

Pápež krstí mladého Nigérijčana pri veľkonočnej vigílii

Pápež František pri veľkonočnej vigílii: Skala hrobu už vykríkla, je rad na nás

01/04/2018 11:47

Sláviť Veľkú noc znamená znovu veriť, že Boh vstupuje a neprestáva vstupovať do našich životných príbehov, spochybňujúc naše uniformujúce a paralyzujúce predurčujúce predstavy. Sláviť Veľkú noc znamená dovoliť Ježišovi, aby porazil ten malodušný postoj, ktorý nás tak často blokuje...

 

V okolí Fláviovského amfiteátra sa zhromaždilo okolo 20 tisíc veriacich

V okolí Fláviovského amfiteátra sa zhromaždilo okolo 20 tisíc veriacich

Pápež František sa modlil v Koloseu v spojení s miliónmi veriacich

31/03/2018 09:44

Prosíme ťa, Boží Syn, aby sme sa stotožnili s tým dobrým lotrom, ktorý na teba hľadel s očami plnými zahanbenia, kajúcnosti a nádeje; ktorý očami viery videl v tvojej zdanlivej porážke božské víťazstvo a takto pokľakol pred tvojím milosrdenstvom a s počestnosťou si ulúpil raj!

 

Pápež František v prostrácii  na začiatku slávenia Veľkého piatku

Pápež František v prostrácii na začiatku slávenia Veľkého piatku

Homília R. Cantalamessu na Veľký piatok: Vedieť skĺbiť eros s agapé

30/03/2018 20:19

Nejde teda o zrieknutie sa radostí z lásky, príťažlivosti a erosu, ale o to, vedieť skĺbiť eros s agapé, túžbu po tom druhom so schopnosťou sebadarovania druhému, majúc na pamäti slová, na ktoré sa sv. Pavol odvoláva ako na Ježišov výrok: „Blaženejšie je dávať, ako prijímať“ (Sk 20,35).

 

Záber z minuloročnej  Via Crucis v Koloseu

Záber z minuloročnej Via Crucis v Koloseu

Kríž v Koloseu ponesie aj iracká dominikánka, ktorá utiekla z Ninivskej roviny

30/03/2018 11:43

„Spolu s krížom ponesiem môj iracký národ, jeho kresťanských mučeníkov, všetky bolesti vytrpené až po dnešok. Osobitne budem pamätať na spolusestry z našej kongregácie, ktoré si veľa vytrpeli kvôli vojne a na všetkých tých, čo ešte nespoznali Ježiša.

 

Pri slávení  Pamiatky Pánovej večere

Pri slávení Pamiatky Pánovej večere v rímskej väznici Regina Coeli

Pápež umyl nohy trestancom v Regina Coeli: „Ježiš riskuje, aby prišiel ku mne“

29/03/2018 18:12

„Ja som hriešnik ako vy, ale reprezentujem dnes Ježiša, som Ježišovým vyslancom. Keď sa dnes skloním pred každým z vás, uvažujte: Ježiš riskuje, ... aby prišiel ku mne a povedal mi, že ma miluje. Toto je služba, toto je Ježiš, nikdy nás neopúšťa...“