Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Urbi et Orbi

Pozdrav pápeža Františka pri požehnaní Urbi et Orbi

Pozdrav pápeža Františka pri požehnaní Urbi et Orbi z loggie Vatikánskej baziliky

Veľkonočný príhovor pápeža Františka pri požehnaní Urbi et Orbi

01/04/2018 12:18

Drahí bratia a sestry, radostnú Veľkú noc! Ježiš vstal z mŕtvych. Kristus je vzkriesený! V Cirkvi po celom svete zaznieva toto posolstvo, spolu so spevom Aleluja: Ježiš je Pán, Otec ho vzkriesil a on je živý navždy medzi nami. Aleluja!

 

Pozdrav z priečelia Baziliky sv. Petra pred vianočným požehnaním Urbi et Orbi

Svätý Otec zdraví veriacich z priečelia Baziliky sv. Petra pred vianočným požehnaním Urbi et Orbi

Vianočné posolstvo pápeža Františka: Ježiš je v trpiacich deťoch celého sveta

25/12/2017 12:18

Dnes, keď vo svete vanú vetry vojny a zastaraný model rozvoja ďalej spôsobuje ľudský, sociálny a environmentálny úpadok, nás Vianoce upriamujú na znamenie Dieťaťa a na to, aby sme ho rozpoznali v tvárach detí, osobitne tých, pre ktoré, tak ako pre Ježiša, «niet miesta v hostinci» (Lk 2,7).