Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Urbi et Orbi

Pozdrav z priečelia Baziliky sv. Petra pred vianočným požehnaním Urbi et Orbi

Svätý Otec zdraví veriacich z priečelia Baziliky sv. Petra pred vianočným požehnaním Urbi et Orbi

Vianočné posolstvo pápeža Františka: Ježiš je v trpiacich deťoch celého sveta

25/12/2017 12:18

Dnes, keď vo svete vanú vetry vojny a zastaraný model rozvoja ďalej spôsobuje ľudský, sociálny a environmentálny úpadok, nás Vianoce upriamujú na znamenie Dieťaťa a na to, aby sme ho rozpoznali v tvárach detí, osobitne tých, pre ktoré, tak ako pre Ježiša, «niet miesta v hostinci» (Lk 2,7).

 

Pápež František udelil požehnanie Urbi et Orbi

Pápež František udelil požehnanie Urbi et Orbi

Veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka Urbi et Orbi

27/03/2016 12:20

Prinášame v plnom znení Veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka, ktoré predniesol dnes na poludnie z loggie Baziliky sv. Petra, keď udelil požehnanie Urbi et Orbi.

 

Urbi et Orbi

Veľkonočné požehnanie pápeža Františka Urbi et Orbi

Veľkonočné posolstvo pápeža Františka Urbi et Orbi

05/04/2015 12:52

Na Veľkonočná nedeľu, slávnosť Kristovho vzkriesenia, slávil Svätý Otec František Eucharistiu za účasti pútnikov na Námestí sv. Petra. V závere slávenia predniesol veľkonočné posolstvo „Urbi et Orbi“, adresované mestu Rímu a celému svetu a udelil slávnostné apoštolské požehnanie.