Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

rehole

Monfortská rodina na audiencii u Svätého Otca

Monfortská rodina na audiencii u Svätého Otca

Monfortská rodina u Svätého Otca: Ukážte mladým radosť a zmysel života

27/04/2018 18:20

„V aktuálnej duchovnej kríze, ktorá vyvoláva skľúčenosť a smútok z dôvodu straty zmyslu života, vás pozývam vytvárať pohostinné komunity, v ktorých je pekné žiť, ukazujúc zvlášť mladým radosť z nasledovania Krista a z odpovede na jeho volanie.“

 

Konfederácia benediktínov na audiencii v Klementínskej sále Pápežského paláca

Konfederácia benediktínov na audiencii v Klementínskej sále Pápeſského paláca

Pápež prijal 400 členov Konfederácie benediktínov pri jej výročí

19/04/2018 15:58

„Chcel by som vyjadriť svoju hlbokú úctu a vďaku za dôležitý prínos pre život Cirkvi, o ktorý sa za takmer 1500 rokov benediktíni zaslúžili v každej časti sveta“. Takto sa dnes pápež František prihovoril členom Konfederácie benediktínov pri príležitosti 125. výročia jej založenia. 

 

Záber z minuloročnej  Via Crucis v Koloseu

Záber z minuloročnej Via Crucis v Koloseu

Kríž v Koloseu ponesie aj iracká dominikánka, ktorá utiekla z Ninivskej roviny

30/03/2018 11:43

„Spolu s krížom ponesiem môj iracký národ, jeho kresťanských mučeníkov, všetky bolesti vytrpené až po dnešok. Osobitne budem pamätať na spolusestry z našej kongregácie, ktoré si veľa vytrpeli kvôli vojne a na všetkých tých, čo ešte nespoznali Ježiša.

 

Sr. Hedviga Perželová CJ s pútnikmi z Jablonca nad Nisou pri návšteve Vatikánskeho rozhlasu

Sr. Hedviga Perželová CJ s pútnikmi z Jablonca nad Nisou pri návšteve Vatikánskeho rozhlasu

Svedectvo sestry Hedvigy Perželovej CJ o ceste rehoľného povolania v Čechách

28/02/2018 12:19

V súvislosti s blížiacou sa Synodou o mladých a rozlišovaní povolania sa so svedectvom o svojej duchovnej ceste podelila pre Vatikánsky rozhlas sestra Hedviga Perželová, členka rehoľného spoločenstva Congregatio Jesu.

Pápež pri stretnutí s kontemplatívnymi sestrami v Peru

Pápež pri stretnutí s kontemplatívnymi sestrami v Peru

Svätý Otec vyzval klauzúrne sestry modliť sa za jednotu Cirkvi v Peru

23/01/2018 12:31

Do pútnického kostola v historickom centre Limy, ktorý spravuje komunita Bosých karmelitánok známa pod menom Las Nazarenas, prišli na stretnutie s pápežom Františkom aj členky ďalších mníšskych komunít pôsobiacich v Peru. 

 

Predstavená Misionárok Najsv. Srdca zdraví pápeža Františka

Predstavená Misionárok Najsv. Srdca Ježišovho zdraví pápeža Františka

Pápež František vyzdvihol aktuálnosť charizmy Misionárok Najsv. Srdca Ježišovho

09/12/2017 18:06

Migranti samozrejme potrebujú dobré zákony, rozvojové programy, organizácie, ale majú vždy potrebu aj - a predovšetkým - lásky, priateľstva, ľudskej blízkosti. Potrebujú byť vypočutí, aby sa im hľadelo do očí a boli sprevádzaní. Potrebujú Boha, stretnúc ho v nezištnej láske...