Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

ranne homílie

Pápež František počas rannej omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne

Pápež František počas rannej omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne

Ranná homília pápeža Františka: Spása nie je „hŕba predpisov“, ale Boží dar

19/10/2017 13:27

Kiež nám Pán pomôže pamätať na „bezplatnosť“ spásy. Buďme ľuďmi, ktorí pomáhajú „otvoriť bránu“ sebe samým, ako aj druhým. S týmito myšlienkami sa pápež František vo svojej homílii obrátil na veriacich, ktorí sa zúčastnili na omši v Dome sv. Marty vo Vatikáne.

 

Pápež Fratnišek počas rannej omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne

Pápež Fratnišek počas rannej omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne

Ranná homília pápeža Františka: Kto nevie počúvať, robí z viery ideológiu

17/10/2017 13:08

V homílii pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty Svätý Otec uvažoval nad slovom „hlupáci“, ktoré sa opakuje v dnešných liturgických čítaniach. Pápež František poukázal na rôzne prípady hlúposti, spojené s rozličnými formami skazenosti.

 

Pápež František slúži svätú omšu v Dome sv. Marty vo Vatikáne

Pápež František slúži svätú omšu v Dome sv. Marty vo Vatikáne

Ranná homília pápeža Františka: Rigidné srdce nechápe Božie milosrdenstvo

10/10/2017 13:40

Ústrednou témou dnešnej rannej homílie pápeža Františka, ktorý ako obvykle začal deň omšou v Dome sv. Marty, bol príbeh z dnešného prvého čítania o Jonášovi, „tvrdohlavcovi, ktorý chcel,“ podľa pápežových slov, „učiť Boha, ako sa majú veci robiť“ (Jon 3,1-10). 

 

Svätý Otec počas rannej svätej omše v Dome sv. Marty

Svätý Otec počas rannej svätej omše v Dome sv. Marty

Ranná homília: Objavme Kristovo tajomstvo v príbehu Dobrého Samaritána

09/10/2017 15:27

Pomáhať zdvihnúť sa tým, ktorí to potrebujú, tak ako to robil samotný Kristus, ktorý „naďalej platí“ za nás. Nad takýmto postojom k ľuďom sa zamýšľal pápež František vo svojej dnešnej rannej homílii v Dome sv. Marty.

 

Svätý Otec počas rannej svätej omše v Dome sv. Marty

Svätý Otec počas rannej svätej omše v Dome sv. Marty

Ranná homília Svätého Otca: Milosť zahanbenia nad hriechmi

06/10/2017 12:53

„Pánovi, nášmu Bohu, pristane spravodlivosť a nám zahanbená tvár.“ Týmito slovami z Knihy proroka Barucha začína dnešné prvé liturgické čítanie (Bar 1,15 -22), ktoré hovorí o neposlušnosti voči Božiemu zákonu.

 

Pápež František počas omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne

Pápež František počas omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne

Ranná homília pápeža Františka: Majme odvahu nasledovať Ježiša zblízka

03/10/2017 12:00

Ježiš kráčal spolu s učeníkmi do Jeruzalema, lebo „sa napĺňali dni, v ktoré mal byť vzatý zo sveta“. Píše sa v úvode dnešného čítania z Lukášovho evanjelia (Lk 9,51-56), z ktorého čerpal inšpiráciu pre homíliu v Dome sv. Marty pápež František.