Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Pôst

Páter R. Cantalamessa so Svätým Otcom

Páter R. Cantalamessa so Svätým Otcom

Pôstne kázne R. Cantalamessu budú na tému: «Oblečte si Pána Ježiša Krista»

19/02/2018 14:46

V piatok 23. februára začne cyklus pôstnych kázní pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa. Tohtoročná téma je úryvkom z Listu apoštola Pavla Rimanom: «Oblečte si Pána Ježiša Krista» (Rim 13,14) a jej podtitul znie: „Kresťanská svätosť v Pavlových morálnych povzbudeniach (parenéze)“.

 

Ilustračná snímka

Ilustračná snímka

Cirkev v Austrálii vyhlásila štyri dni pôstu a pokánia za tragédiu zneužívania

13/02/2018 16:01

Cirkev v Austrálii sa bude postiť na odčinenie tragédie sexuálneho zneužívania detí v Cirkvi a za uzdravenie obetí tohto zločinu. Austrálski biskupi vyhlásili prvé štyri dni Veľkého pôstu, od Popolcovej stredy 14. februára do soboty 17. februára, ako dni pôstu a pokánia na spomínaný úmysel.

 

Pápež František predsedal sláveniu Nedele Pánovho utrpenia, tzv. Kvetnej alebo Palmovej nedele

Pápež František predsedal sláveniu Nedele Pánovho utrpenia, tzv. Kvetnej alebo Palmovej nedele

Pápež František na Kvetnú nedeľu: Ježiš dnes trpí vojnou a terorizmom

09/04/2017 11:44

On je prítomný v toľkých našich bratoch a sestrách, ktorí dnes podstupujú utrpenie ako on: trpia otrockou prácou, trpia pre rodinné drámy, trpia chorobami... Trpia v následku vojen a terorizmu, kvôli záujmom, ktoré dávajú do pohybu zbrane a ničenie.