Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Munkovci

Materiály kauzy blahorečenia Munkovcov sú v Ríme od mája 2015

Materiály kauzy blahorečenia Munkovcov boli do Ríma doručené v máji 2015

Kauza mučeníctva Tomáša Munka a jeho otca Františka vstúpila do rímskej fázy

05/05/2017 13:25

Kauza mučeníctva jezuitského novica Tomáša Munka a jeho otca Františka už vstúpila do rímskej fázy. Dňa 4. mája 2017 Kongregácia pre kauzy svätých doručila generálnemu postulátorovi Spoločnosti Ježišovej P. Antonovi Witwerovi SJ dekrét o validite.