Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

liturgia

Vatikánska poštová známka vydaná v spolupráci so Slovenskom

Vatikánska poštová známka vydaná v spolupráci so Slovenskom

Vatikánska známka k 1150. výročiu schválenia slovanského liturgického jazyka

19/04/2018 17:04

V máji 2018 vydá Vatikán v spolupráci so Slovenskom poštovú známku pri príležitosti 1150. výročia pápežského schválenia používania slovanskej reči v liturgii ako štvrtého liturgického jazyka popri hebrejčine, gréčtine a latinčine.

 

Spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi

Spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi sa obsahovo spája so slávnosťou Zoslania Ducha Svätého

Kardinál Sarah upresnil slávenie mariánskej spomienky vo Svätodušný pondelok

27/03/2018 17:02

Už tento rok sa bude v pondelok po Turíčnej nedeli sláviť novozavedená záväzná liturgická spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi.  Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala podrobnejšie usmernenie k tomuto sláveniu.

 

Skladanie z kríža, mozaika

Skladanie z kríža, mozaika

Samuel Jackanič SJ: Liturgia vopred posvätených darov

18/03/2018 12:53

Liturgia vopred posvätených darov je spojením večernej bohoslužby – Večierne s rozdávaním vopred premenenej Eucharistie. Podobná bohoslužba sa v rímskokatolíckych kostoloch slávi na Veľký piatok.

Ilustračná snímka (ikona Salus Populi Romani)

Ilustračná snímka (ikona Salus Populi Romani)

Pondelok po Turícach bude liturgickou spomienkou Panny Márie, Matky Cirkvi

03/03/2018 15:57

V úvode dekrétu čítame: „Radostná úcta, ktorú prechováva súčasná Cirkev voči Matke Božej, vo svetle reflexie nad Kristovým tajomstvom a nad svojou vlastnou podstatou, nemohla zabudnúť na postavu Ženy (por. Gal 4,4), Panny Márie, ktorá je Matkou Kristovou a zároveň Matkou Cirkvi.“

 

Zo stretnutia Svätého Otca s veriacimi pri generálnej audiencii

Zo stretnutia Svätého Otca s veriacimi pri generálnej audiencii

Generálna audiencia Svätého Otca: Počúvanie Božieho slova je našou výživou

31/01/2018 10:56

Počúvanie Božieho slova pri svätej omši predstavuje výživu pre život človeka. „Počúvame ho ušami, musí nám vojsť do srdca a odtiaľ prechádza do rúk, k dobrým skutkom.“ Svätý Otec pri tejto príležitosti osobitne prízvukoval dôslednú prípravu lektorov na prednes Božieho slova pri liturgii.

 

Mozaika od Jozefa Cincíka v kaplnke Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda

Mozaika od Jozefa Cincíka v kaplnke Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme

Vatikán a Slovensko spolu vydajú poštovú známku k výročiu slovanskej reči v liturgii

03/01/2018 11:25

Vatikán vydá v spolupráci so Slovenskom poštovú známku, ktorá pripomenie 1150. výročie schválenia slovanskej liturgie.V roku 868 pápež Hadrián II. v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore požehnal slovanské bohoslužobné knihy, ktoré prijal z rúk sv. Cyrila a Metoda.