Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Gavenda

Ilustračná snímka

Ilustračná snímka

Komentár Mariána Gavendu: Advent, zápas o Mesiáša

19/12/2016 16:33

„Kristus prišiel, aby vykúpil svet; my ideme, aby sme vykúpili obchody“ - hovorí duchaplná slovná hračka. Vyjadruje viac, než sa na prvý pohľad zdá, a to dokonca podstatu titanského zápasu o Mesiáša, či pseudo-mesiáša, inými slovami, o Mesiáša či Antikrista.

Pápež František počas generálnej audiencie v Aule Pavla VI. vo Vatikáne

Pápež František počas generálnej audiencie v Aule Pavla VI. vo Vatikáne

Komentár Mariána Gavendu: Kritici pápeža Františka

28/11/2016 01:08

Vo svojom komentári sa Mons. Marián Gavenda zamýšľa nad múdrymi a nemúdrymi postojmi rozličných kritikov, ktorí sa vyjadrujú k osobe pápeža Františka a jeho činom. 

Kardinál Peter Turkson bol menovaný do čela Dikastéria pre službu integrálneho ľudského rozvoja

Kardinál Peter Turkson bol menovaný do čela Dikastéria pre službu integrálneho ľudského rozvoja (Vystúpenie v Davose, 20. jan. 2016)

Komentár Mariána Gavendu: Františkove reformy

08/09/2016 17:17

Mons. Marián Gavenda v komentári s názvom „Františkove reformy“ upozorňuje na potrebu vnímať pápežove administratívne reformy Rímskej kúrie v kontexte samotného evanjelia, nie iba ako administratívne zmeny či filantropiu. 

Zádušná omša za zosnulého emeritného arcibiskupa Mons. Dominika Hrušovského v Katedrále sv. Emeráma v Nitre (31. júla 2016/FOTO: Marek Mucha).

Zádušná omša za zosnulého emeritného arcibiskupa Mons. Dominika Hrušovského v Katedrále sv. Emeráma v Nitre (31. júla 2016/FOTO: Marek Mucha).

Marián Gavenda: Za Dominikom Hrušovským

11/08/2016 14:08

Mons. Marián Gavenda sa vo svojom komentári zamýšľa nad posolstvom arcibiskupa Dominika Hrušovského, ktorý odišiel do domu Pána 27. júla 2016.

Mons. Marián Gavenda

Mons. Marián Gavenda

Marián Gavenda: „Púťoterapia“ duše i tela

19/06/2016 15:01

Putovanie vyvára priestor zamyslieť sa nad smerovaním svojho života. Aj v ňom často pre stromy nevidíme les a s trochou odstupu človek ľahšie vidí, čo je pre neho podstatné a čo zbytočne absolutizuje, čo preceňuje a čo zanedbáva. 

Ilustračná snímka (foto: Marián Gavenda)

Ilustračná snímka (foto: Marián Gavenda)

Zamyslenie Mariána Gavendu: Veľkonočný čas

17/04/2016 14:57

V zamyslení nad vplyvom médií na vytváranie súčasnej mentality vnímania času, poznačenej únikmi do umelej reality, Marián Gavenda poukazuje na hlboký duchovný a existenciálny zmysel kresťanského liturgického slávenia. Práve cez liturgické slávenia totiž prežívame tzv. pomalý, reálny čas. 

Ilustračná fotografia

Ilustračná fotografia

Komentár Mariána Gavendu: Reštart almužnou

10/03/2016 12:54

Mons. Marián Gavenda sa vo svojom komentári zamyslel nad reštartom a novým elánom, ktorý je potrebný počas Pôstu spoločne so skutkami duchovného a telesného milosrdenstva.