Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cyril Vasiľ

Arcib. Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi

Arcib. Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi

Štedrovečerný príhovor arcib. Cyrila Vasiľa SJ: S nami Boh

24/12/2017 17:49

Prijatie tejto radostnej zvesti od prvého  pochopenia Izaiášovho hymnu S nami Boh napĺňa môj život a túto radosť prajem každému človeku aj v túto tichú a svätú noc.

Blahoslavená sestra Miriam Terézia Demjanovičová (1901-1927)

Blahoslavená sestra Miriam Terézia Demjanovičová (1901-1927)

Arcib. Cyril Vasiľ: Blahoslavená sestra Miriam Terézia Demjanovičová

18/06/2017 15:54

Sestra Terézia Miriam Demjanovičová (1901-1927), dcéra slovenských gréckokatolíkov sa ako rímskokatolícka rehoľníčka v roku 2014 stala prvou Američankou blahorečenou na americkom kontinente. Najkrajší dôkaz toho, ako svätosť spája.

Akcibiskup Cyril Vasiľ káže v Bazilike sv.Klementa v Ríme

Akcibiskup Cyril Vasiľ káže na slávnosť sv. Cyrila a Metoda v starobylej Bazilike sv. Klementa v Ríme (14. feb. 2017)

Slovanská slávnosť pri hrobe sv. Cyrila v Ríme bola v réžii Slovenska

15/02/2017 14:05

Slávnosť patrónov Európy sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa v Ríme každoročne slávi 14. februára v Bazilike sv. Klementa za účasti slovanských národov, bola tento rok v réžii slovenskej komunity. Hlavným celebrantom bol kardinál Jozef Tomko, homíliu predniesol arcibiskup Cyril Vasiľ.

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Pápežskom slovenskom kolégiu

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Pápežskom slovenskom kolégiu (foto: J. Bartkovjak)

Titulárna slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Pápežskom slovenskom kolégiu v Ríme

13/02/2017 13:35

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi predsedal v nedeľu 12. februára titulárnej slávnosti Kaplnky sv. Cyrila a Metoda Pápežského slovenského kolégia v Ríme za bohatej účasti slovenskej komunity vo Večnom meste.