Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cantalamessa

Raniero Cantalamessa počas svojej kázne v kaplnke Redemptoris Mater

Raniero Cantalamessa počas svojej kázne v kaplnke Redemptoris Mater

Prvú pôstnu kázeň venoval Raniero Cantalamessa Duchu Svätému

19/02/2016 15:46

Pápežský kazateľ kapucín Raniero Cantalamessa predniesol svoju prvú pôstnu kázeň Svätému Otcovi a členom Rímskej kúrie na tému Chvála v duchu a pravde. Ide o prvú zo série pôstnych kázní s názvom „Druhý vatikánsky koncil po 50-tich rokoch. Dokument Sacrosanctum Concilium

 

Raniero Cantalamessa káže v Kaplnke Redemptoris Mater

Raniero Cantalamessa káže v Kaplnke Redemptoris Mater

Pôstny cyklus Raniera Cantalamessu bude duchovným návratom ku Koncilu

30/01/2016 19:45

Pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa sa tento rok v pôstnom cykle zameria na duchovné podnety Druhého vatikánskeho koncilu. Prvú meditáciu taliansky kapucín prednesie v pápežskej kaplnke Redemptoris Mater v piatok 19. februára.

 

R. Cantalamessa s pápežom Františkom, ilustračná fotografia

R. Cantalamessa s pápežom Františkom, ilustračná fotografia

Tretia adventná kázeň R. Cantalamessu: Mária ako Matka i vzor Cirkvi

18/12/2015 19:02

Tretia adventná kázeň kapucína Raniera Cantalamessu: Mária ako Matka i vzor Cirkvi. Tak sa Raniero Cantalamessa prihovoril Svätému Otcovi a Rímskej kúrii vo kázni, kde sa zameral na miesto Panny Márie v Cirkvi v duchu koncilovej vieroučnej konštitúcie Lumen gentium – Svetlo národov.

 

Pápežský kazateľ pri adventnej kázni v kaplnke Redemptoris Mater

Pápežský kazateľ pri adventnej kázni v kaplnke Redemptoris Mater

Druhá adventná kázeň Raniera Cantalamessu: Svätosť nie je niečo navyše

11/12/2015 19:50

V kaplnke Redemptoris Mater v Apoštolskom paláci dnes ráno za účasti Svätého Otca Františka a členov Rímskej kúrie odznela druhá adventná kázeň pátra Raniera Cantalamessu. Zameral sa na 5. kapitolu dogmatickej konštitúcie Lumen gentium o všeobecnom povolaní ku svätosti v Cirkvi. 

 

Pápežský kazateľ P. Raniero Cantalamessa

Pápežský kazateľ P. Raniero Cantalamessa

Homília P. R. Cantalamessu k sláveniu Liturgie slova v Deň stvorenstva

02/09/2015 14:12

V spoločenstve a súčasne s bratmi pravoslávnymi, ale aj so všetkými ľuďmi dobrej vôle, sa Katolícka cirkev podľa vôle pápeža Františka zjednotila včera pri slávení Dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenie. Homíliu pri Liturgii slova predniesol pápežský kazateľ P. Raniero Cantalamessa OFMCap.

 

Pápež František - Veľký piatok

Pápež František pri slávení Veľkého piatka vo Vatikánskej bazilike

Veľký piatok vo Vatikáne: „Ecce homo“ - víťazstvo Krista nad násilím

03/04/2015 20:14

Obrady pamiatky Kristovho umučenia viedol pápež František vo Vatikánskej bazilike. V homílii sa pápežský kazateľ páter Cantalamessa sústredil na obraz trpiaceho Krista „Ecce homo“ a poukázal na jeho aktuálne súvislosti s osudom toľkých dnešných mučeníkov a na pravé víťazstvo nad násilím.

 

Páter Cantalamessa počas pôstneho kázania

Páter Cantalamessa počas pôstneho kázania pre Rímsku kúriu

Pápežský kazateľ uzavrel pôstny cyklus pre Rímsku kúriu

27/03/2015 14:46

Svätý Otec spolu s členmi Rímskej kúrie si dnes v kaplnke Redemptoris Mater vypočuli štvrtú - poslednú zo série pôstnych kázní pátra Raniera Cantalamessu. Téma tohtoročného cyklu mala ekumenický charakter.