Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cantalamessa

Pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa OFM Cap. v kaplnke Redemptoris Mater Vo Vatikáne

Pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa OFM Cap. v kaplnke Redemptoris Mater Vo Vatikáne

Páter Cantalamessa kázal o úlohe Ducha Svätého pri rozlišovaní

09/12/2016 15:57

Vatikán 9. decembra – Vo svojej druhej adventnej kázni sa páter Raniero Cantalamessa OFM Cap. zameral na úlohu Ducha Svätého pri duchovnom rozlišovaní. Dal jej názov „Duch Svätý a charizma rozlišovania“. O rozlišovaní duchov hovoril pápežský kazateľ na dvoch úrovniach. 

 

Páter Raniero Cantalamessa OFM Cap.

Páter Raniero Cantalamessa OFM Cap.

Adventná kázeň P. Cantalamessu: Duch Svätý v pokoncilovej teológii

02/12/2016 17:06

Pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa pozval Svätého Otca, členov Rímskej kúrie, prelátov a predstavených reholí uvažovať nad miestom Ducha Svätého v pokoncilovej teológii a zamyslieť sa nad Krédom v originálnom poradí: počnúc treťou časťou venovanou Duchu Svätému.

 

Pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa káže na Veľký piatok

Pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa káže na Veľký piatok v Bazilike sv. Petra

Homília Raniera Cantalamessu na Veľký piatok: Zmierte sa s Bohom

25/03/2016 19:29

Homília pápežského kazateľa P. Raniera Cantalamessu OFM Cap. pri slávení obradov Veľkého piatka, ktorým vo Vatikánskej bazilike predsedal Svätý Otec František.

 

Pôstna kázeň v kaplnke Redemptoris Mater

Pôstna kázeň v kaplnke Redemptoris Mater

Piatu pôstnu kázeň venoval Raniero Cantalamessa ekumenizmu

18/03/2016 18:12

Svätý Otec František sa dnes spolu s členmi Rímskej kúrie zúčastnil na piatej pôstnej kázni Raniera Cantalamessu. Pápežský kazateľ hovoril o ekumenizme, pričom čerpal inšpiráciu z dekrétu Druhého vatikánskeho koncilu Unitatis redintegratio.

 

Pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa káže pápežovi Františkovi a členom Rímskej kúrie v kaplnke Redemptoris mater (Vatikán, 6. marca 2015)

Pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa káže pápežovi Františkovi a členom Rímskej kúrie v kaplnke Redemptoris mater (Vatikán, 6. marca 2015)

Pápežský kazateľ Cantalamessa venoval druhú pôstnu kázeň Božiemu slovu

26/02/2016 14:46

Pápežský kazateľ kapucín Raniero Cantalamessa dnes ráno predniesol členom Rímskej kúrie, ktorí sa zišli vo vatikánskej kaplnke Redemptoris Mater druhú pôstnu kázeň. V rámci reflexie kľúčových dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu pokračoval tentoraz témou Božieho zjavenia.

 

Raniero Cantalamessa počas svojej kázne v kaplnke Redemptoris Mater

Raniero Cantalamessa počas svojej kázne v kaplnke Redemptoris Mater

Prvú pôstnu kázeň venoval Raniero Cantalamessa Duchu Svätému

19/02/2016 15:46

Pápežský kazateľ kapucín Raniero Cantalamessa predniesol svoju prvú pôstnu kázeň Svätému Otcovi a členom Rímskej kúrie na tému Chvála v duchu a pravde. Ide o prvú zo série pôstnych kázní s názvom „Druhý vatikánsky koncil po 50-tich rokoch. Dokument Sacrosanctum Concilium