Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cantalamessa

Pápež František v prostrácii  na začiatku slávenia Veľkého piatku

Pápež František v prostrácii na začiatku slávenia Veľkého piatku

Homília R. Cantalamessu na Veľký piatok: Vedieť skĺbiť eros s agapé

30/03/2018 20:19

Nejde teda o zrieknutie sa radostí z lásky, príťažlivosti a erosu, ale o to, vedieť skĺbiť eros s agapé, túžbu po tom druhom so schopnosťou sebadarovania druhému, majúc na pamäti slová, na ktoré sa sv. Pavol odvoláva ako na Ježišov výrok: „Blaženejšie je dávať, ako prijímať“ (Sk 20,35).

 

Druhú pôstnu kázeň si prišli vypočuť okrem pápeža Františka i viacerí členovia Kúrie

Druhú pôstnu kázeň pátra Cantalamessu si prišli vypočuť okrem pápeža Františka i viacerí členovia Kúrie

Druhá pôstna kázeň pátra Raniera Cantalamessu: Oblečte si Pána Ježiša Krista

02/03/2018 17:50

Kresťanská svätosť spočíva v „pripodobňovaní sa“ Kristovi a v „dokonalej jednote“ s Pánom. To je základná myšlienka druhej pôstnej kázne P. Raniera Cantalamessu. Predniesol ju dnes ráno o 9. hodine za účasti pápeža Františka a členov Rímskej kúrie v kaplnke Redemptoris Mater.

 

Páter R. Cantalamessa so Svätým Otcom

Páter R. Cantalamessa so Svätým Otcom

Pôstne kázne R. Cantalamessu budú na tému: «Oblečte si Pána Ježiša Krista»

19/02/2018 14:46

V piatok 23. februára začne cyklus pôstnych kázní pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa. Tohtoročná téma je úryvkom z Listu apoštola Pavla Rimanom: «Oblečte si Pána Ježiša Krista» (Rim 13,14) a jej podtitul znie: „Kresťanská svätosť v Pavlových morálnych povzbudeniach (parenéze)“.

 

Pápežský kazateľ pri adventnej kázni

Pápežský kazateľ R. Cantalamessa OFMcap. pri adventnej kázni

Druhá adventná kázeň R. Cantalamessu: Je Kristus centrom môjho času?

22/12/2017 19:46

Páter Raniero Cantalamessa v druhej a záverečnej adventnej kázni predstavil Ježiša Krista z pohľadu času a vysvetlil jeho stálu prítomnosť, ktorú vyjadrujú slová Listu Hebrejom: «Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky» (Hebr 13,8).

 

Spoločná modlitba na úvod adventnej kázne

Spoločná modlitba na úvod adventnej kázne P. Cantalamessu v kaplnke Redemptoris Mater

Prvá adventná kázeň R. Cantalamessu: Všetko je stvorené skrze neho a pre neho

15/12/2017 20:25

Za účasti Svätého Otca dnes ráno kázal vo vatikánskej kaplnke Redemptoris Mater pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa OFMCap. Prvú adventnú kázeň venoval ústrednému miestu Ježiša Krista z pohľadu stvorenia i z pohľadu vykúpenia.