Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cantalamessa

Páter R. Cantalamessa so Svätým Otcom

Páter R. Cantalamessa so Svätým Otcom

Pôstne kázne R. Cantalamessu budú na tému: «Oblečte si Pána Ježiša Krista»

19/02/2018 14:46

V piatok 23. februára začne cyklus pôstnych kázní pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa. Tohtoročná téma je úryvkom z Listu apoštola Pavla Rimanom: «Oblečte si Pána Ježiša Krista» (Rim 13,14) a jej podtitul znie: „Kresťanská svätosť v Pavlových morálnych povzbudeniach (parenéze)“.

 

Pápežský kazateľ pri adventnej kázni

Pápežský kazateľ R. Cantalamessa OFMcap. pri adventnej kázni

Druhá adventná kázeň R. Cantalamessu: Je Kristus centrom môjho času?

22/12/2017 19:46

Páter Raniero Cantalamessa v druhej a záverečnej adventnej kázni predstavil Ježiša Krista z pohľadu času a vysvetlil jeho stálu prítomnosť, ktorú vyjadrujú slová Listu Hebrejom: «Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky» (Hebr 13,8).

 

Spoločná modlitba na úvod adventnej kázne

Spoločná modlitba na úvod adventnej kázne P. Cantalamessu v kaplnke Redemptoris Mater

Prvá adventná kázeň R. Cantalamessu: Všetko je stvorené skrze neho a pre neho

15/12/2017 20:25

Za účasti Svätého Otca dnes ráno kázal vo vatikánskej kaplnke Redemptoris Mater pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa OFMCap. Prvú adventnú kázeň venoval ústrednému miestu Ježiša Krista z pohľadu stvorenia i z pohľadu vykúpenia.

 

Pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa

Pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa

Páter Cantalamessa pri Zlatom jubileu Katolíckej charizmatickej obnovy

06/06/2017 15:12

V plnom znení prinášame príhovor P. Raniera Cantalamessu počas Turíčnej vigílie slávenej s pápežom Františkom pri príležitosti 50. výročia Katolíckej charizmatickej obnovy - Rím, Circo Massimo, 3. júna 2017.

 

Svätý Otec ďakuje pápežskému kazateľovi R. Cantalessovi za jeho adventný cyklus

Svätý Otec ďakuje pápežskému kazateľovi R. Cantalessovi za jeho adventný cyklus

Štvrtá adventná kázeň R. Cantalamessu: Kristus sa chce narodiť v našom srdci

23/12/2016 16:58

Za účasti Svätého Otca Františka dnes v pápežskej kaplnke Redemptoris Mater zakončil páter Raniero Cantalamessa svoj adventný cyklus zameraný na Ducha Svätého. Na prahu Vianoc sa sústredil na tajomstvo pôsobenia Ducha Svätého pri Božom vtelení a na významnú úlohu Panny Márie.