Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Bubák

Ikona - Premenenie Pána

Ikona - Premenenie Pána

Zamyslenie P. Milana Bubáka SVD: Zážitok premenenia

05/08/2017 11:00

Život nie je čosi hrozné, bezradostné alebo nezmyselné. No je to vec, kde jedna povinnosť nasleduje po druhej, a každá z nich si vyžaduje, aby sme vstali zo svojej pohodlnej stoličky a aby sme ju urobili.

Ilustračná snímka

Ilustračná snímka

Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD: Cennejšie než všetko

29/07/2017 14:16

Dnes si čítame posledné tri zo siedmych podobenstiev z 13. kapitoly Matúšovho evanjelia... Podobenstvo o rybárskej sieti nesie v podstate to isté posolstvo, ako podobenstvo o kúkoli a pšenici. Pozrime sa na zvyšné dve, na to o poklade na poli a o vzácnej perle. 

Ilustračná snímka

Ilustračná snímka

Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD: Kúkoľ

22/07/2017 11:28

V podobenstve je hanba namierená proti hospodárovi zasiata na jeho pole hneď po tom, ako tam bolo zasiate obilie, no viditeľnou sa nestáva hneď, ale až vtedy, keď oboje – aj obilie aj kúkoľ – narastú do takej podoby, kedy ich bude možné od seba jasne rozoznať.