Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Čile

Arcibiskup Malty Mons. Scicluna

Arcibiskup Malty Mons. Charles J. Scicluna patrí k vedúcim pracovníkom v rámci Kongregácie pre náuku viery

Pápež vyslal do Čile arcibiskupa Sciclunu, aby vypočul osoby v kauze Mons. Barrosa

30/01/2018 17:19

Svätý Otec František sa rozhodol vyslať do Santiaga de Čile kompetentného odborníka Kongregácie pre náuku viery s úlohou vypočuť osoby, ktoré vyjadrili vôľu predložiť informácie, ktorými disponujú vo veci týkajúcej sa Mons. Juana del la Cruz Barrosa Madrida, biskupa čilskej diecézy Osorno.

 

Pápež František v Lime (21. jan. 2018)

Pápež František v Lime (21. jan. 2018)

Kard. Jozef Tomko: Pápež František v Južnej Amerike

28/01/2018 12:40

My sme si už tak navykli na apoštolskú činnosť pápeža  Františka, že si ani neuvedomujeme počet krajín, ktoré navštívil za krátkych päť rokov. Jeho ciest bolo už doteraz 22. Týkali sa všetkých svetadielov, Európy, obidvoch Amerík, Azie, Afriky, chýba už len Austrália.

Tlačová konferencia počas letu z Limy do Ríma v pondelok 22. januára

Tlačová konferencia počas letu z Limy do Ríma v pondelok 22. januára

Pápež František počas letu z Limy do Ríma odpovedal novinárom

24/01/2018 13:11

Svätý Otec počas letu z Limy do Ríma odpovedal novinárom na ich otázky. Tentoraz sa okrem svedectva o prežívaní najsilnejších momentov v Čile a Peru pápež František venoval aj téme, ktorá silne rezonuje najmä v čilských médiách, a to je otázka biskupa čilskej diecézy Osorno Mons. Barrosa.

 

Pamätník obetí Pinochetovej diktatúry

Pamätník obetí Pinochetovej diktatúry

Pápež sa v Čile stretol s príbuznými obetí Pinochetovej diktatúry

19/01/2018 17:22

Podľa dostupných údajov sa odhaduje, že počas diktatúry Augusta Pinocheta v rokoch 1973 -1990 zmizlo 38 tisíc ľudí. Vládna komisia v roku 2011 vydala správu, v ktorej uvádza celkový počet obetí 40 018 a 600 tisíc zatknutých.

 

Svätý Otec počas stretnutia s biskupmi v sakristii katedrály (16. januára 2018)

Svätý Otec počas stretnutia s biskupmi v sakristii katedrály (16. januára 2018)

Klerikalizmu treba predísť už v seminári, zdôraznil pápež čilským biskupom

19/01/2018 15:08

Kňazi zajtrajška sa musia formovať s pohľadom upretým na zajtrajšok: svoju službu budú vyvíjať v sekularizovanom svete; a to si žiada od nás pastierov, aby sme rozpoznávali, ako ich treba pripraviť na plnenie svojho poslania v týchto konkrétnych okolnostiach.

 

Pápež počas návšetvy Katolíckej univerzity v Santiagu de Chile

Pápež počas návšetvy Katolíckej univerzity v Santiagu de Chile

Na Pápežskej katolíckej univerzite Čile pápež vyzval k podpore národného spolužitia

19/01/2018 13:31

Univerzita má byť v službe národného spolužitia a osobitnú pozornosť má venovať domorodým obyvateľom – túto výzvu adresoval pápež František intelektuálom a akademikom Pápežskej katolíckej univerzity Čile, s ktorými sa stretol v stredu večer 16. januára v hlavnom meste krajiny.