Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Iné príhovory

Požehnanie na záver vešpier a ďakovnej pobožnosti na záver roka

Požehnanie na záver vešpier a ďakovnej pobožnosti na záver roka

Homília Svätého Otca pri vešperách a ďakovnom speve Te Deum na konci roka

31/12/2017 18:44

Pociťujem v sebe veľký obdiv voči rodičom, učiteľom a všetkým vychovávateľom, ktorí sa práve týmto štýlom snažia deti a mládež vychovávať k občianskemu cíteniu, k etike zodpovednosti, keď ich vedú k cíteniu spolupatričnosti, k starostlivosti a záujmu o realitu, ktorá je okolo nich.

 

Pozdrav z priečelia Baziliky sv. Petra pred vianočným požehnaním Urbi et Orbi

Svätý Otec zdraví veriacich z priečelia Baziliky sv. Petra pred vianočným požehnaním Urbi et Orbi

Vianočné posolstvo pápeža Františka: Ježiš je v trpiacich deťoch celého sveta

25/12/2017 12:18

Dnes, keď vo svete vanú vetry vojny a zastaraný model rozvoja ďalej spôsobuje ľudský, sociálny a environmentálny úpadok, nás Vianoce upriamujú na znamenie Dieťaťa a na to, aby sme ho rozpoznali v tvárach detí, osobitne tých, pre ktoré, tak ako pre Ježiša, «niet miesta v hostinci» (Lk 2,7).

 

Pápež Frantšiek pri úvodnom obrade vianočnej slávnosti  vo Vatikánskej bazilike

Pápež Frantšiek pri úvodnom obrade vianočnej slávnosti vo Vatikánskej bazilike

Pri vianočnej omši pápež František povzbudil k pohostinnosti voči migrantom

24/12/2017 23:15

V homílii pápež František prirovnal okolnosti Ježišovho narodenia k osudom dnešných migrantov. V betlehemskom Dieťati „sa nám Boh ponúka, aby sme ho vzali do náručia, aby sme ho zdvihli a objali. Aby sme v ňom nemali strach vziať do náručia, zdvihnúť a objať vysmädnutého, cudzinca, ..."

 

Pápež František počas telemostu so študentmi Univerzity Sophia

Pápež František počas telemostu so študentmi Univerzity Sophia

Svätý Otec sa cez telemost rozprával so študentmi tokijskej Univerzity Sophia

18/12/2017 16:40

Svätý Otec František sa spojil prostredníctvom telemostu so študentmi a učiteľmi Univerzity Sophia v Tokiu. Diskutoval s mladými o rôznych témach ako napr. kariéra mladého človeka v konkurenčnej spoločnosti, úloha náboženstva pre osobný rast, migrácia, životné prostredie.

 

Pápež František vyjadril úctu k Patrónke Latinskej Ameriky pri jej obraze

Pápež František vyjadril úctu k Patrónke Latinskej Ameriky pri jej obraze

Pápež František už po štvrtý raz predsedal slávnosti Guadalupskej Panny Márie

12/12/2017 20:17

Pápež František sa dotkol aj aktuálnej situácie latinskoamerického kontinentu, najmä jeho závažných sociálnych problémov a otázky kultúrnej identity. Zdôraznil potrebu chrániť kultúrnu pestrosť kontinentu pred homogenizačnými snahami o potretie rozdielnosti.

 

Pápež František na stretnutí COMECE o budúcnosti Európy

Pápež František na stretnutí COMECE o budúcnosti Európy

Príhovor pápeža Františka na konferencii COMECE „(Re)thinking Europe“

30/10/2017 20:24

V plnom znení prinášame príhovor pápeža Františka  účastníkom konferencie „(Re)thinking Europe“, organizovanej Komisiou biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) v spolupráci so Štátnym sekretariátom, ktorý predniesol 28. októbra 2017 v Synodálnej aule vo Vatikáne.